1718 Lære å smi

Mål:

Få en enkel grunnleggende innføring i å smi Smi enkle bruksgjenstander under veiledning: nagler, knivblad, kriker, ringer.
Lære om sikkerhet ved smiing.

Målgruppe:

Ungdom fra 12 år og oppover.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Innføring

Stikkord:

Historikk og tradisjon: Hvordan ble smiteknikken oppdaget og brukt i praksis? Gjennomgang teori; hva er smiing?
Material, verktøy, prosessen: Ulike metall, smiverktøy, ambolt, skrustikke, bruk av esse, varmebehandling av metall, mekaniske egenskaper hos metall, herding, sliping.
Sikkerhet: utstyr, riktig håndtering.

Arbeidsform og gjennomføring:

Kursinstruktør viser og forklarer

Problemstillinger:

Velg av metall og arbeidsform ift ulike produkt.
Hvor mye trenger kursdeltagerne å vite om alle mulighetene innen smiing, for å kunne lage enkle produkter?
NB! Sikkerhet har prioritet!

2. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Grunnleggende smiing

Stikkord:

Deltagerne får smi enkle ting som nagler, knivblad, ringer, kroker, mm. med tett oppfølging og under veiledning.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk; med tett oppfølging og veiledning.

Problemstillinger:

Øvelse gjør mester - kursdeltagerne vil trenge mye hjelp og veiledning i starten.

Krav til lærer/instruktør:

Instruktør må kunne faget sitt.
For å gjennomføre kurset trengs det endel utstyr og sikker håndtering av dette.

Opplegg for evaluering:

Gjennomgang av utført smiarbeid, både ift. prosess og produkt.
Evaluering av kurset i gruppa etter endt kurs.