1718 Lære å smi

Godkjent for 8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Få en enkel grunnleggende innføring i å smi Smi enkle bruksgjenstander under veiledning: nagler, knivblad, kriker, ringer.
 • Lære om sikkerhet ved smiing.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom fra 12 år og oppover.

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Innføring

Stikkord:

 • Historikk og tradisjon: Hvordan ble smiteknikken oppdaget og brukt i praksis?

Gjennomgang teori;

 • hva er smiing?
 • Material, verktøy, prosessen: Ulike metall, smiverktøy, ambolt, skrustikke, bruk av esse, varmebehandling av metall, mekaniske egenskaper hos metall, herding, sliping.
 • Sikkerhet: utstyr, riktig håndtering.

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Kursinstruktør viser og forklarer

Problemstillinger:

 • Velg av metall og arbeidsform ift ulike produkt.
 • Hvor mye trenger kursdeltagerne å vite om alle mulighetene innen smiing, for å kunne lage enkle produkter?
 • NB! Sikkerhet har prioritet!

2. samling
TmL: 6
Tema:
Grunnleggende smiing

Stikkord:

 • Deltagerne får smi enkle ting som nagler, knivblad, ringer, kroker, mm. med tett oppfølging og under veiledning.

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Praktisk; med tett oppfølging og veiledning.

Problemstillinger:

 • Øvelse gjør mester - kursdeltagerne vil trenge mye hjelp og veiledning i starten.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold. 

Krav til lærer/instruktør

 • Instruktør må kunne faget sitt.
 • For å gjennomføre kurset trengs det endel utstyr og sikker håndtering av dette.

Avsluttende prøve/eksamen

 • Gjennomgang av utført smiarbeid, både ift. prosess og produkt.
 • Evaluering av kurset i gruppa etter endt kurs.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.