1717 Teambuilding gjennom aktivitet

Mål:

Lære hvordan å forholde seg i en gruppe for å bedre trivselog helse.
Lære teambuliding gjennom å prøve nye ting sammen, konkurranser og trening i fellesskap.

Målgruppe:

Ungdom fra 12 år

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Innføring og samhold.

Stikkord:

Instruktør og deltagerne blir kjent med hverandre, trygge på hverandre.
Gå gjennom planen for dagen, avklare forventninger.

Arbeidsform og gjennomføring:

Bli-kjent-leker. Samtale.

Problemstillinger:

- Ulike forutsetninger hos deltagerne. Akseptere ulikheter.
- Hva er målet for dagen? Å vinne og være best? Hvordan gjøre hverandre gode?

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Teambuilding gjennom aktivitet

Stikkord:

Ulike aktiviteter: - Teambuilding
- Bli kjent med ulike aktiviteter og treningsformer
- Lære å jobbe sammen for å klare forskjellige oppgaver
- Løse ulike oppgaver på kort tid gjennom å samarbeide
- Utfordre hverandre i konkurranser
- Utfordre seg selv og prøve noe nytt
- Sette grenser der en ønsker det
- Ha det gøy
- Bli sliten
- Involvere kursdeltagere, ta imot forslag som de selv har for aktiviteter

Arbeidsform og gjennomføring:

Jobbe sammen på lag, prøve ut ulike metoder for teambuilding

Problemstillinger:

Tap og vinn med samme sinn?
Organisere samarbeid i laget?
Helsegevinst og glede gjennom trening/aktivitet? I hverdagen?
Utfordre seg selv / sette grenser for seg selv.

Krav til lærer/instruktør:

Erfaring og kunnskap innen trening, lek og aktiviteter!

Opplegg for evaluering:

Underveisvurdering i gruppa