1717 Teambuilding gjennom aktivitet

Godkjent for 4–12 timer  |  5–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Lære hvordan å forholde seg i en gruppe for å bedre trivselog helse.
 • Lære teambuliding gjennom å prøve nye ting sammen, konkurranser og trening i fellesskap.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom fra 12 år

Innhold

1. samling
TmL: 1
Tema:
Innføring og samhold.

Stikkord:

 • Instruktør og deltagerne blir kjent med hverandre, trygge på hverandre
 • Gå gjennom planen for dagen, avklare forventninger.

Arbeidsform og gjennomføring:
Bli-kjent-leker. Samtale.

Problemstillinger:

 • Ulike forutsetninger hos deltagerne. Akseptere ulikheter.
 • Hva er målet for dagen? Å vinne og være best? Hvordan gjøre hverandre gode?

2. samling
TmL: 7
Tema:
Teambuilding gjennom aktivitet

Stikkord:
Ulike aktiviteter:

 • Teambuilding
 • Bli kjent med ulike aktiviteter og treningsformer
 • Lære å jobbe sammen for å klare forskjellige oppgaver
 • Løse ulike oppgaver på kort tid gjennom å samarbeide
 • Utfordre hverandre i konkurranser
 • Utfordre seg selv og prøve noe nytt
 • Sette grenser der en ønsker det
 • Ha det gøy
 • Bli sliten
 • Involvere kursdeltagere, ta imot forslag som de selv har for aktiviteter

Arbeidsform og gjennomføring:
Jobbe sammen på lag, prøve ut ulike metoder for teambuilding

Problemstillinger:

 • Tap og vinn med samme sinn?
 • Organisere samarbeid i laget?
 • Helsegevinst og glede gjennom trening/aktivitet? I hverdagen?
 • Utfordre seg selv / sette grenser for seg selv.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Erfaring og kunnskap innen trening, lek og aktiviteter!

Avsluttende prøve/eksamen

Underveisvurdering i gruppa

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.