1716 Flåtebygging

Godkjent for 8 timer  |  5–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Deltagerne planlegger og bygger en flåte i fellesskap og prøver den ut 
 • Lære om ulike samarbeidsformer og planlegging 
 • Lærer om sikkerhet i vannet

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom fra 12 år

Innhold

1. samling
TmL: 1
Tema:
Planlegging

Stikkord:

 • Drøfte i fellesskap hvordan flåten skal være
 • Vurdere bruk av materialet og verktøy som er tilgjengelig
 • Fordele oppgaver
 • Komme i gang

Arbeidsform og gjennomføring:
Samtale, diskusjon, samling av argumenter for/imot, vurdere ulike forslag i gruppa

Problemstillinger:

 • Hvordan bli enige?
 • Hvordan forholde seg til ressursene som (ikke) står til rådighet?

2. samling
TmL: 5
Tema:
Byggeprosessen

Stikkord:

 • Flåten skal bygges.
 • Det brukes materialer fra naturen.
 • Deltagere lærer litt om og bruker snekring og tømring.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk arbeid

Problemstillinger:

 • Hvordan feste masten? (med kiler)
 • Stabilitet? Størrelse?
 • Revurdere planen underveis?
 • Hvordan inkludere og involvere hele gruppa i byggeprosessen?

3. samling
TmL: 2
Tema:
Utprøving

Stikkord:

 • Flåten prøves ut i vannet.
 • Deltagerne opplever stolthet over selv bygd flåte, får en trivelig opplevelse i naturen og koser seg i fellesskap. Noen trenger å pushe egne grenser.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk

Problemstillinger:

 • NB! Sikkerhet på vannet?
 • Hva tåler flåten?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Deltagerne trenger redningsvest.
 • Materiell til å bygge flåte må skaffes på forhånd; ev avtale med grunneier.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

 • Erfaring ift bygging av flåte, materiell og verktøy, snekker/tømrerkunnskap
 • Kurs i livredning pga ferdsel ved og på vannet.

Avsluttende prøve/eksamen

 • Bygging av flåten evalueres (og tilpasses) hele veien.
 • Evaluering av kurset skjer i gruppesamtale etter endt kurs. Stikkord noteres ned.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.