1715 Dresin- og rallardag

Godkjent for 8 timer  |  5–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Oppleve å kjøre dresin (som gruppe)
 • Lære om historien: bygging, vedlikehold og betydning av tog
 • Bli kjent med rallarens oppgaver og hverdag

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom fra 12 år

Innhold

1. samling
TmL: 1
Tema:
Innføring i bruken av dresin

Stikkord:

 • Deltagerne får opplæring i hvordan en dresin fungerer og hvordan en sykler på den.
 • Regler for sikkerhet gjennomgås.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teoretisk innføring

Problemstillinger:

 • Hvilket utstyr trenger man for å sykle dresin?
 • Hvilke regler er viktig å huske på slik at alle får en trygg og flott tur?
 • Sporveksling og motgående trafikk på skinnene?

2. samling
TmL: 7
Tema:
Dresintur og rallararbeid

Stikkord:

 • Sykle langs skinnegangen (fra Veggli)
 • Lære om og utføre rallararbeid:
  - Linjeinspeksjon
  - Arbeidsredskap for baneinspeksjonen
  - undervisning og omvisning i banevokterens dresinstall
  - prøve ut praktisk rallararbeid ved Kjerre stasjon
 • Sykle tilbake.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk

Problemstillinger:

 • Sikkerhet?
 • Arbeidsoppgaver og -vilkår før og nå?
 • Utvikling av tog og dets betydning?
 • Miljøaspektet?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

 • Instruktør for dresinkjøring har stor erfaring.
 • Instruktør for rallararbeid har stor erfaring og kunnskap ift jernbane.

Avsluttende prøve/eksamen

 • Samtale i gruppe etter endt tur.
 • Stikkord av evaluering noteres.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.