1715 Dresin- og rallardag

Mål:

Oppleve å kjøre dresin (som gruppe)
Lære om historien: bygging, vedlikehold og betydning av tog
Bli kjent med rallarens oppgaver og hverdag

Målgruppe:

Ungdom fra 12 år

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Innføring i bruken av dresin

Stikkord:

Deltagerne får opplæring i hvordan en dresin fungerer og hvordan en sykler på den.
Regler for sikkerhet gjennomgås.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teoretisk innføring

Problemstillinger:

Hvilket utstyr trenger man for å sykle dresin?
Hvilke regler er viktig å huske på slik at alle får en trygg og flott tur?
Sporveksling og motgående trafikk på skinnene?

2. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Dresintur og rallararbeid

Stikkord:

Sykle langs skinnegangen (fra Veggli)
Lære om og utføre rallararbeid: Linjeinspeksjon - Arbeidsredskap for baneinspeksjonen - undervisning og omvisning i banevokterens dresinstall - prøve ut praktisk rallararbeid ved Kjerre stasjon
Sykle tilbake.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk

Problemstillinger:

Sikkerhet?
Arbeidsoppgaver og -vilkår før og nå?
Utvikling av tog og dets betydning?
Miljøaspektet?

Krav til lærer/instruktør:

Instruktør for dresinkjøring har stor erfaring.
Instruktør for rallararbeid har stor erfaring og kunnskap ift jernbane.

Opplegg for evaluering:

Samtale i gruppe etter endt tur.
Stikkord av evaluering noteres.