1714 Kajakk og fiskekurs

Mål:

Lære å padle kajakk Lære om ulike måter å fiske på og utnytte naturens ressurser. Lære om bruk av ulike fiskeredskaper.

Målgruppe:

4H-ere og arrangementmedlemmer i alderen 12 år og oppover

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Kajakk

Stikkord:

- sikkerhet - lære å håndtere en kajakk - padleteknikker

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk og teoretisk med veiledning

2. samling

Timer med lærer: 10

Tema:

Fiske

Stikkord:

 • Hvor lever fisken? Hva spiser den? (Generell biologi, limnologi og entomoligi)
 • Sportsfiskehistorie/utstyrshistorikk. De forskjellige typer redskaper.
 • Forvaltning. Kultivering. Lovverk.
 • Menneskeskapte trusler mot fisk og miljø, samt trusler mot andre akvatiske livsformer.
 • Bruk av redskaper til sportsfiske og kultivering.
 • Fisketeknikker
 • Sløying og matbruk

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk og teoretisk med veiledning

Problemstillinger:

Hvordan bruker jeg de ulike fiskeredskapene?

3. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Fiske

Stikkord:

 • Hvor lever fisken? Hva spiser den? (Generell biologi, limnologi og entomoligi)
 • Sportsfiskehistorie/utstyrshistorikk. De forskjellige typer redskaper.
 • Forvaltning. Kultivering. Lovverk.
 • Menneskeskapte trusler mot fisk og miljø, samt trusler mot andre akvatiske livsformer.
 • Bruk av redskaper til sportsfiske og kultivering.
 • Fisketeknikker
 • Sløying og matbruk

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk og teoretisk med veiledning

Krav til lærer/instruktør:

Godkjent livreddningskurs og instruktør i kajakk Aktiv og ivrig fisker som kan ulike fangstmetoder

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Div fiskebøker

Opplegg for evaluering:

Muntlig evaluering ved kursslutt