1714 Kajakk og fiskekurs

Godkjent for 8–19 timer  |  5–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Lære å padle kajakk
 • Lære om ulike måter å fiske på og utnytte naturens ressurser.
 • Lære om bruk av ulike fiskeredskaper.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

4H-ere og arrangementmedlemmer i alderen 12 år og oppover

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Kajakk

Stikkord:

 • sikkerhet
 • lære å håndtere en kajakk
 • padleteknikker

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk og teoretisk med veiledning

2. samling
TmL: 10
Tema:
Fiske

Stikkord:

 • Hvor lever fisken? Hva spiser den? (Generell biologi, limnologi og entomoligi)
 • Sportsfiskehistorie/utstyrshistorikk. De forskjellige typer redskaper.
 • Forvaltning. Kultivering. Lovverk.
 • Menneskeskapte trusler mot fisk og miljø, samt trusler mot andre akvatiske livsformer.
 • Bruk av redskaper til sportsfiske og kultivering.
 • Fisketeknikker
 • Sløying og matbruk

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk og teoretisk med veiledning

Problemstillinger:
Hvordan bruker jeg de ulike fiskeredskapene?

3. samling
TmL: 5
Tema:
Fiske

Stikkord:

 • Hvor lever fisken? Hva spiser den? (Generell biologi, limnologi og entomoligi)
 • Sportsfiskehistorie/utstyrshistorikk. De forskjellige typer redskaper.
 • Forvaltning. Kultivering. Lovverk.
 • Menneskeskapte trusler mot fisk og miljø, samt trusler mot andre akvatiske livsformer.
 • Bruk av redskaper til sportsfiske og kultivering.
 • Fisketeknikker
 • Sløying og matbruk

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk og teoretisk med veiledning

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For lærer/instruktør:

 • Div fiskebøker

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

 • Godkjent livreddningskurs og instruktør i kajakk
 • Aktiv og ivrig fisker som kan ulike fangstmetoder

Avsluttende prøve/eksamen

Muntlig evaluering ved kursslutt

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.