1713 Jakthund instruktør trinn II

Mål:

 • Deltakerne skal få utvidet sin kunnskap i hundens atferd og observasjon av hund.
 • Deltakerne skal få god innsikt i bruken av mentaltesting av våre jakthunder.
 • Deltakerne skal få økt kunnskap om ulike typer jakthunder, ulike jaktformer med hund og vite hvordan ulike jakthundtyper skal arbeide.

Målgruppe:

Aktive lokalinstruktører i jakthunddressur, ettersøk og aversjon i NJFFs lokalforeninger.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 10 til 24 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Kursinnhold:

 • Jakthundinstruktør i NJFF
 • Viktige prinsipper i opplæring av jakthund - fokus på etikk og moral (1t)
 • Hihunden og minkhunden - sprenger eller forligger (3t)
  • Teori
  • Kunsthi - praksis
  • Minkrøysa - praksis
 • Observasjon og Hundens atferd (7t)
  • Teori
  • Mentaltesting - praksis
 • Rovvilthunden (3t)
  • Teori
  • Trening og opplæring ved hjelp av wire-bjørn
 • Den sporrene hunden (3t)
  • Teori
  • Luktdiskriminering og praktisk sporing
 • Fuglehunden (3t)
  • Teori
  • Bruk av tamfugl på stående og støtende fuglehunder - praksis
  • Apport - praksis

Arbeidsmåte:

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Deltakerne vil få trene på å legge frem teori og praktisk instruksjon gjennom hele kurset. Det deles ut oppgaver underveis som deltakerne skal jobbe med.
Instruktøren vil vurdere kandidatens arbeid underveis.

Krav til lærer/instruktør:

Kurset avholdes på NJFFs Jakt- & Fiskesenter på Flå av instruktører godkjent av NJFF sentralt.

Læringsressurser:

Pensum er boka "Dressur av jakthunder - Fra valp til god jaktkamerat", Norges Jeger- & Fiskerforbund, 2019.
Instruktørhefte for NJFFs jakthundinstruktører, 2019.

Kvalifiserende test/eksamen:

Instruktøren vurderer kandidaten til bestått/ ikke-bestått etter endt kurs.
Kandidaten autoriseres som NJFF jakthundinstruktør trinn II.
Lokalinstruktører ettersøk vil kunne avholde Ettersøk videregående, 1451, etter endt kurs. Lokalinstruktører i jakthunddressur vil kunne avholde fuglehundkursene; Tamfugltrening for fuglehunder, 1136 og 1137, og Føring av hund i fjellet.

Eventuelle merknader:

Deltakerne må være utdannet og registrert som aktive lokale instruktører i jakthunddressur, ettersøk eller aversjon i NJFF.
Deltakere som ønsker det, kan selv ha med egen hund på kurset. Instruktøren vil også ha tilgang på hunder som vil bli benyttet under kurset.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven:

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.