1713 Jakthund instruktør trinn II

Godkjent for 20–25 timer  |  4–30 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal få utvidet sin kunnskap i hundens atferd og observasjon av hund.
Deltakerne skal få god innsikt i bruken av mentaltesting av våre jakthunder.
Deltakerne skal få økt kunnskap om ulike typer jakthunder, ulike jaktformer med hund og vite hvordan ulike jakthundtyper skal arbeide.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Aktive lokalinstruktører i jakthunddressur, ettersøk og aversjon i NJFFs lokalforeninger.

Innhold

Jakthundinstruktør i NJFF

Viktige prinsipper i opplæring av jakthund - fokus på etikk og moral (1t)

Hihunden og minkhunden - sprenger eller forligger (2t)

Teori

Minkrøysa - praksis

Villsvin - løshund (2t)

Teori

Trening og opplæring av villsvinhund

Observasjon og Hundens atferd (7t)

Teori Mentaltesting - praksis

Rovvilthunden (3t)

Teori

Trening og opplæring ved hjelp av wire-bjørn - praksis

Testing av hund Den sporrene hunden (3t)

Teori

Luktdiskriminering og praktisk sporing -praksis

Fuglehunden (3t)

Teori

Bruk av tamfugl på fuglehunder - praksis

Apport - praksis

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Pensum er boka "Dressur av jakthunder - Fra valp til god jaktkamerat", Norges Jeger- & Fiskerforbund, 2019.
Instruktørhefte for NJFFs jakthundinstruktører, 2019.

Organisering og arbeidsmåter

Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Deltakerne vil få trene på å legge frem teori og praktisk instruksjon gjennom hele kurset. Det deles ut oppgaver underveis som deltakerne skal jobbe med.
Instruktøren vil vurdere kandidatens arbeid underveis.

Krav til lærer/instruktør

Kurset avholdes på NJFFs Jakt- & Fiskesenter på Flå av instruktører godkjent av NJFF sentralt.
Det kreves at arrangør har mentaltestbane, minkrøys, område for wire-bjørn trening/testing og dueslag tilgjengelig.

Avsluttende prøve/eksamen

Instruktøren vurderer kandidaten til bestått/ ikke-bestått etter endt kurs.
Kandidaten autoriseres som NJFF jakthundinstruktør trinn II.
Lokalinstruktører i jakthunddressur vil kunne avholde fuglehundkursene; Tamfugltrening for fuglehunder, 1136 og 1137, og Føring av hund i fjellet.

Utfyllende opplysninger

Deltakerne må være utdannet og registrert som aktive lokale instruktører i jakthunddressur, ettersøk eller aversjon i NJFF.
Deltakere som ønsker det, kan selv ha med egen hund på kurset. Instruktøren vil også ha tilgang på hunder som vil bli benyttet under kurset.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.