1711 Vindkraftseminar

Mål:

Skape positiv oppmerksomhet rundt fornybar energi og vindkraft blant ungdom og folk i nærmiljø av vindparken ved:

  • å lære hvordan vindmøller og vindparken fungerer
  • å lære om fornybar energi
  • lære om mulighetene for å generere arbeidslasser
  • lære om hvordan vi kan skape energi på best mulig måte uten å skade miljøet rundt oss.

Målgruppe:

Ungdom mellom 13 og 25, samt innbyggere på kursstedet i alle aldre

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Utflukt til vindpark

Stikkord:

Vi besøker vindparken. Her lærer vi hvordan vindmøller og vindparken fungerer. Det blir også fokus på hvorfor det er bra å satse på fornybare næringer og hvordan vindparken har skapt arbeidsplasser i samfunnet rundt.

Arbeidsform og gjennomføring:

Utflukt til vindpark, lærer fra det nasjonale vindkraftsenteret

Problemstillinger:

Hvordan skal vi skape energi på best mulig måte uten å skade miljøet rundt oss?

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Vindkraft i et miljøperspektiv og sjøfugl i samspill med vindpark

Stikkord:

Foredrag om vindkraft i et miljøperspektiv med problemstillingene "vi trenger fornybar energi, men vil ikke ødelegge naturen for å få det" og "kan sjøfugl og vindmøller leve om hverandre?". Etterfulgt av sjøfuglsafari med lokalkjent fugleekspert og kursleder fra Natur og Ungdom

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag og tur med omvisning

Problemstillinger:

Hvordan skal vi skape energi på best mulig måte uten å skade miljøet rundt oss?
Hvordan bygge vindparker som ikke skader miljøet rundt dem?
Kan havørn og vindmøller fungere sammen?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Artikkelsamling om vindkraft
Artikkelsamling om fornybar energi

Krav til lærer/instruktør:

Kurslederkurs hos Natur og Ungdom
Bakgrunn fra Norsk Vindkraftsenter
Erfarring med sjøfugler og deres oppførsel

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Kurslederpermen for kursledere hos Natur og Ungdom
Wind Power Plants and Project Development (ISBN: 978-81-203-3986-6)

Opplegg for evaluering:

Deltakere fyller ut evalueringsskjema. Arrangører setter seg ned og evaluerer hvordan de synes det har gått, og evaluerer deretter også tatt i betraktning hvordan deltakerne har opplevd kurset. Organisasjonene tar med tilbakemeldingene og endrer kurset om det er nødvendig.