1711 Vindkraftseminar

Godkjent for 8 timer  |  5–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Skape positiv oppmerksomhet rundt fornybar energi og vindkraft blant ungdom og folk i nærmiljø av vindparken ved:

 • å lære hvordan vindmøller og vindparken fungerer
 • å lære om fornybar energi
 • lære om mulighetene for å generere arbeidslasser
 • lære om hvordan vi kan skape energi på best mulig måte uten å skade miljøet rundt oss.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom mellom 13 og 25, samt innbyggere på kursstedet i alle aldre

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Utflukt til vindpark

Stikkord:

 • Vi besøker vindparken. Her lærer vi hvordan vindmøller og vindparken fungerer.
 • Det blir også fokus på hvorfor det er bra å satse på fornybare næringer og hvordan vindparken har skapt arbeidsplasser i samfunnet rundt.

Arbeidsform og gjennomføring:
Utflukt til vindpark, lærer fra det nasjonale vindkraftsenteret

Problemstillinger:
Hvordan skal vi skape energi på best mulig måte uten å skade miljøet rundt oss?

2. samling
TmL: 4
Tema:
Vindkraft i et miljøperspektiv og sjøfugl i samspill med vindpark

Stikkord:

 • Foredrag om vindkraft i et miljøperspektiv med problemstillingene "vi trenger fornybar energi, men vil ikke ødelegge naturen for å få det" og "kan sjøfugl og vindmøller leve om hverandre?".
 • Etterfulgt av sjøfuglsafari med lokalkjent fugleekspert og kursleder fra Natur og Ungdom

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag og tur med omvisning

Problemstillinger:

 • Hvordan skal vi skape energi på best mulig måte uten å skade miljøet rundt oss?
 • Hvordan bygge vindparker som ikke skader miljøet rundt dem?
 • Kan havørn og vindmøller fungere sammen?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Artikkelsamling om vindkraft
 • Artikkelsamling om fornybar energi

For lærer/instruktør:

 • Kurslederpermen for kursledere hos Natur og Ungdom
 • Wind Power Plants and Project Development (ISBN: 978-81-203-3986-6)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

 • Kurslederkurs hos Natur og Ungdom
 • Bakgrunn fra Norsk Vindkraftsenter
 • Erfarring med sjøfugler og deres oppførsel

Avsluttende prøve/eksamen

Deltakere fyller ut evalueringsskjema. Arrangører setter seg ned og evaluerer hvordan de synes det har gått, og evaluerer deretter også tatt i betraktning hvordan deltakerne har opplevd kurset. Organisasjonene tar med tilbakemeldingene og endrer kurset om det er nødvendig.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.