1706 Florasamling

Godkjent for 4–12 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære om sjeldne planter i Norge, kartlegge og overvåke planter.

Få kunnskap om hvordan floravokteri foregår.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Åpen for alle med interesse for bevaring av mangfoldet av planter

Innhold

1. samling
TmL: 3
TuL: 2
Tema:

  • Informasjon om grunnlag for floravokteri og øke kompetansen hos den enkelte til å løse oppgaven

Stikkord:

  • Foredrag om rødlista, informasjon om viktighet av kartlegging, floravokteri i Norge og Sverige
  • Videreutvikling av floravokteri i Norge

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag og workshop

Problemstillinger:
Utvalg av tema kan være en utfordring.

2. samling
TmL: 1
TuL: 4
Tema:

  • Utforsking av et landskapsområde med eksempel på trua arter som trenger voktere.

Stikkord:

  • Utvalg av arter, kunnskap om landskapet.

Arbeidsform og gjennomføring:
Informasjon og samtale gjennom praktisk øving.

 

Det er også mulig å gjennomføre bare selvvalgte deler av studieplanen.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

  • Artikler og litteratur som er utarbeida om tema. Floraer.

For lærer/instruktør:

  • Artikler og litteratur som er utarbeida om tema. Floraer.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Kunnskap om rødliste, kartlegging og ulike landskapstyper.

Avsluttende prøve/eksamen

Samtale om erfaringene som er gjort.

Utfyllende opplysninger

Samlingen er et tiltak i målsetting å engasjere floravoktere over hele landet. Oppgaven blir å føre tilsyn med lokaliteter med sjeldne planter en eller flere ganger i året.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.