1702 Vestlandsseminar 2015

Mål:

Å engasjere og informere ungdom ved å vise fram forskjellige sider og problemstillinger innenfor miljøbevegelsen.
Gi ungdommene nye verktøy til å jobbe med miljøsaken.
Ved å samle miljøengasjert ungdom fra hele Vestlandet er også tanken at de vil utveksle erfaringer og ideer, og at dette vil gi dem grunnlag til å sammarbeide i miljøsaken, både globalt og lokalt.

Målgruppe:

Ungdom på Vestlandet fra 14-20 år

Eventuelle merknader:

Kurset vil gå over en helg, der vi spiser, sover og lærer sammen. Kurset finner sted på Herdla, utenfor Bergen.

1. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Miljøvernbevegelsens historie

Stikkord:

‐ hvordan miljøvernbevegelsen har vokst fram
‐ viktige hendelser
‐ forskjellig møter å drive miljøvern

Arbeidsform:

Foredrag med mulighet for spørsmål

Problemstillinger:

‐ industri eller miljøvern, et reelt valg?
‐ miljøvern VS naturvern, det samme eller vesentlige forskjeller?
‐ hvordan miljøvern har gått fra å være høyresidepolitikk til venstresidepolitikk

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Hvordan skrive leserinlegg og hvordan komme på trykk?

Stikkord:

‐ Tips og triks når du skal skrive leserinnlegg
‐ Leserinnlegget er ferdigskrevet, hvordan få det på trykk?
‐ Vi skriver leserinnegg med hjelp fra instruktør

Arbeidsform:

Foredrag og praktiske oppgaver

Problemstillinger:

Leserinnleggene (sammen med tegneseriene) er det i avisen som blir mest lest. Dette er en god måte å påvirke og få uttrykt dine meninger på, men hva skal til for å skrive et godt leserinnlegg? Hva skal til for å få det på trykk?

3. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 2

Tema:

Bienes viktige rolle

Stikkord:

De siste 15 årene har man sett en skremmende nedgang av biekolonier, men ingen vet helt hva det skyldes. Bier har en essensiell rolle i vår matproduksjon, den står i fare nå som flere og flere bier utryddes.

Arbeidsform:

Innledning og dokumentarfilmvisning og mulighet for spørsmål

Problemstillinger:

‐ Biens liv
‐ Biens påvirkning på vårt liv
‐ Mulige grunner til biedøden
‐ Hvordan kan man hjelpe biene?

4. samling

Timer med lærer:

Timer uten lærer: 5

Tema:

Ekskursjon på Herdla

Stikkord:

Vi utforsker naturen på Herdla både til fots og i kano. Feltundersøkelser. Vi hører om fuglereservatet.

Arbeidsform:

Ekskursjon med feltundersøkelser, kanopadling og omvisning på Herdla

Problemstillinger:

‐ Hvorfor fuglereservat på Herdla?

5. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Matkasting

Stikkord:

‐ Hvorfor kastes mat?
‐ Hva kan vi gjøre med det?

Arbeidsform:

Foredrag og samtale med spørsmål

Problemstillinger:

25% av norsk mat går rett i søppelet, samtidig står vi ovenfor en stor utfordring: å mette hele verdens befolkning.

6. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Truede fjorder, hvordan redde de?

Stikkord:

‐ Aktuelle sammarbeidspartnere
‐ Forskjellige typer aksjoner
‐ Hvor og hvem må påvirkes?

Arbeidsform:

Innledning, diskusjon og praktiske oppgaver

Problemstillinger:

Nordic Minig har fått tillatelse til å deponere gruveavfall i Førdefjorden. Saken vekker oppsikt både nasjonalt og internasjonalt, og det bygger seg opp en stor motstand. Hvordan kan man jobbe for å gjøre et slikt deponi politisk umulig?

7. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Klimaflyktninger

Stikkord:

Grundig foredrag om temaet klimaflyktninger.
Klimaflyktningrollespill, utarbeidet av to instruktører med dramautdannelse.

Arbeidsform:

Foredrag og rollespill

Problemstillinger:

Stadig flere mennesker blir jaget på flukt som følge av klimaendringer. Disse flyktningene møter mange utfordringer, fordi de ikke er kvalifisert som flyktninger utifra FNs flyktningskonvensjon, som er basert på flyktninger fra krigsrammede områder.

8. samling

Timer med lærer:2

Tema:

Klimasjakk med FNsambandet

Stikkord:

I dette opplegget simuleres klimaforhandlingene. Deltakerene blir delt opp i forskjellige land og må forhandle med hverandre om hvor mye CO2 hvert land skal slippe ut. Opplegget er utarbeidet av FN‐sambandet.

Arbeidsform:

Innledning og praktiske oppgaver

Problemstillinger:

‐ Hvordan holde FNs togradersmål?
‐ Klimaforhadlingene

Litteratur/materiell for deltakerne:

Natur og Ungdom har egne hefter og flyere, samt informasjon på nett som oppdateres og brukes hyppig. Disse er knyttet opp til temaene vi arbeider med under kurset.
Hvis deltakerene ønsker det vil instruktørene være behjelpelig med å finne videre litteratur/informasjon om de aktuelle temaene.
Til organisasjonsarbeid har vi utarbeidet en egen "Aktivistens Håndbok" som er til god nytte til arbeid i lokallag.
Dokumentaren "More than honey" vil bli vist som en del av samlingen "Bienes viktige rolle".

Krav til lærer/instruktør:

Kunnskap og erfaring innen de aktuelle temaene, og være forståelig for å treffe ungdom i ung alder.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Instruktørene skal ha et oppdatert nyhetsbilde, og kilder som kan støtte opp om informasjonen som gis. Det kan være aktuelt å bruke vår egen informasjonsbank (materiell og nettside) til støtte.

Opplegg for evaluering:

Etter kurset vil arrangørene samles og gå gjennom kurset og programmet time for time for å evaluere hva som gikk bra, dårlig, og hva som kunne blitt gjort bedre, slik at man kan ta med seg erfaringene til neste kurs. Deltagerne vil også få muligheten til å si deres mening anonymt gjennom et evalueringsskjema, slik at arrangørene kan få et bilde av hvordan kurset ble opplevd fra deltagerne.