1700 Matsopper fra Nord - Norge

Mål:

Plukke og tilberede de vanligste matsoppene i Nord - Norge.
Lære å gjenkjenne soppene som egner seg til mat og skille de fra uegnede.
Kunne skille kremler og risker.
Kjenne til hvordan ulike sopper må behandles for konservering og matlaging.
Kjenne til norsk, nord - finsk og nord - øst russisk sopptradisjon.

Målgruppe:

Alle som er interesseert i temaet.

1. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Bli kjent med de viktigste og vanligste matsoppene i nord - Norge.

Arbeidsform:

Teori og og emonstrasjon av matsopper som skal plukkes og behandles i løpet av kurset.

2. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Lære å finne, gjenkjenne og plukke matsopper. Skille spiselige rørsopper fra andre sopper. Kunne vrake uegnede eksemplarer. Lære å kjenne pepperriske og sjeggriske, lypiggsopp og røyksopp.

Arbeidsform:

Plukking av sopp i nærområde under tett oppfølging av kursleder.

3. samling

Timer med lærer:1

Tema:

Kunne skille de ulike soppene i grupper. Rensing av soppene. Vite hvilke deler de ulike soppene som ikke skal brukes.

Arbeidsform:

Sortering og rensing av insamlet materiale.

4. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Lære hvordan de ulike matsoppene skal behandles for mat og konservering.

Arbeidsform:

teori og demonstarsjon. teori om tradisjonell bruk av sopp på Nordkalotten.

5. samling

Timer med lærer:3

Tema:

Lære å lage mat av ulik sopp og vite hvordan ulik sopp best konserveres.

Arbeidsform:

Tilbereding og matlaging av de ulike soppene. Steke, sylte og salte.