1700 Matsopper fra Nord - Norge

Godkjent for 8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Plukke og tilberede de vanligste matsoppene i Nord - Norge.
 • Lære å gjenkjenne soppene som egner seg til mat og skille de fra uegnede.
 • Kunne skille kremler og risker.
 • Kjenne til hvordan ulike sopper må behandles for konservering og matlaging.
 • Kjenne til norsk, nord - finsk og nord - øst russisk sopptradisjon.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som er interesseert i temaet.

Innhold

1. samling
TmL: 1
Tema:
Bli kjent med de viktigste og vanligste matsoppene i nord - Norge.

Arbeidsform:
Teori og og emonstrasjon av matsopper som skal plukkes og behandles i løpet av kurset.

2. samling
TmL: 2
Tema:

 • Lære å finne, gjenkjenne og plukke matsopper.
 • Skille spiselige rørsopper fra andre sopper.
 • Kunne vrake uegnede eksemplarer.
 • Lære å kjenne pepperriske og sjeggriske, lypiggsopp og røyksopp.

Arbeidsform:
Plukking av sopp i nærområde under tett oppfølging av kursleder.

3. samling
TmL:1
Tema:

 • Kunne skille de ulike soppene i grupper.
 • Rensing av soppene.
 • Vite hvilke deler de ulike soppene som ikke skal brukes.

Arbeidsform:
Sortering og rensing av insamlet materiale.

4. samling
TmL: 1
Tema:
Lære hvordan de ulike matsoppene skal behandles for mat og konservering.

Arbeidsform:
teori og demonstarsjon. teori om tradisjonell bruk av sopp på Nordkalotten.

5. samling
TmL:3
Tema:
Lære å lage mat av ulik sopp og vite hvordan ulik sopp best konserveres.

Arbeidsform:
Tilbereding og matlaging av de ulike soppene. Steke, sylte og salte.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.