170 Søk og aktivisering

Godkjent for 6–15 timer  |  4–8 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet er at kursdeltaker får kunnskaper til å kunne aktivisere sin hund med forskjellige typer nesearbeid.

 • Lære enkle øvelser som er med på å utvikle hundens kognitive kapasitet (hjernetrim)
 • Lære enkle øvelser for å aktivisere hunden ute og inne.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset passer for alle som ønsker å tilby sin hund en morsom trening, enten den er full av energi, trenger en jobb, kjeder seg eller den er litt redd for å gjøre ting på egen hånd.

Ingen forkunnskaper trengs hverken på hund eller fører.

Innhold

Samling 1. 3 timer med lærer

Introduksjon til nesearbeid

 • Hundens nese og kapasitet
 • Forskjellige aktiviteter innen søksarbeid
 • Innlæringsmetoder
 • Søk etter godbiter og leker

Samling 2. 3 timer med lærer

Nesearbeid og trening

 • Hvordan øke hundens motivasjon.
 • Ulike typer av nesearbeid som konkurranseform
 • Søk etter gjenstander/lukter

Samling 3. 3 timer med lærer

Fra aktivisering til hundesport

 • Øke fokus og bygge selvtillit
 • Praksis trening i forskjellige omgivelser 
 • Søk med varierende vanskelighetsgrad

Samling 4. 3 timer med lærer

Fra aktivisering til konkurranse

 • Praksis trening i forskjellige omgivelser
 • Konkurranseregler.
 • Hvordan trene for konkurranse
 • Minikonkurranse

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

-

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Praktisk trening/arbeid
Teori og demonstrasjon før praksis med egen hund.

Krav til lærer/instruktør

Godkjent NKK instruktør eller tilsvarende

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.