1699 Årskonferanse

Godkjent for 8–19 timer  |  5–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Styrke frivillige og tillitsvalgte i Natur og Ungdom til å drive aktivitet lokalt, både organisatorisk og politisk. Bygge samhold mellom lokallag og fylkeslag - og senke terskelen mellom lokalt/regionalt og sentralt i organisasjonen.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Natur og Ungdoms medlemmer i alderen 13-30 år. Primærmålgruppe Ungdom 13-19 år.

Innhold

1. samling
TmL: 3
TuL: 1
Tema:
Bli kjent med hverandre og organisasjonen

Stikkord:
Dag 1: Fredag
Bolk 1: Bli-kjent-aktiviteter.
Bolk 2: Hva er Natur og Ungdom?
Bolk 3: Politisk oppdatering.
Bolk 4: Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsform og gjennomføring:
Gruppeaktivitet, foredrag og film/foredrag

Problemstillinger:

 • Hvordan øke medlemsmassen i natur og Ungdom?
 • Hvordan vinne sakene vi kjemper for, og arbeide med dem lokalt?
 • Hvordan kan vi gå frem for å sikre et varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja?

2. samling
TmL: 10
TuL:
Tema:
Politisk påvirkning og lokal aktivitet

Stikkord:
Dag 2: Lørdag
Bolk 1: Parallelle bolker på fagfeltene Natur, Klima, Samferdsel, Jordbruk & Fisk og Olje & Energi.
Bolk 2: Presseskolering.
Bolk 3: Retorikkskolering.
Bolk 4: Lokaldemokratiet og politiske prosesser.
Bolk 5: Politikk-verksted.
Bolk 6: Verving.
Bolk 7: Aksjonsverksted

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag og gruppearbeid

Problemstillinger:

 • Styrke lokal- og fylkeslag politisk
 • Hvordan nå frem til lokalpolitikere og presse med ditt budskap?
 • Hvordan gjøre passive medlemmer aktive?

3. samling
TmL: 5
Tema:
Veien videre

Stikkord:
Dag 3: Søndag
Bolk 1: Hvordan skape engasjement lokalt?
Bolk 2: Oppfølgingsarbeid.
Bolk 3: Sosiale medier.
Bolk 4: Økonomi
Bolk 5: Natur og Ungdom fremover

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag, gruppearbeid og case

Problemstillinger:

 • Hvordan sikre god kommunikasjonsflyt i organisasjonen?
 • Hvordan bruke Sosiale medier som effektive verktøy?
 • Økonomistyring, fra skummelt til morsomt.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Deltakerne får utdelt økonomihåndbok for lokallaget.
 • I tillegg får de tilgang til presse-ressurser, foredragsmaler og faglig påfyll over nett, eller ved behov.

For lærer/instruktør:

 • Varierer stort fra person til person.
 • Enkelte bruker mye tid på å lese seg opp på sine fagfelt, mens andre har kunnskapen liggende inne fra tidligere.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold. 

Krav til lærer/instruktør

Flesteparten av lærere/instruktører er ansatte, eller sitter i sentralstyret til Natur og Ungdom. Flertallet har selv vært på et to-sifferet antall arrangementer i regi av Natur og Ungdom, eller andre ungdomsorganisasjoner, og er godt skolert i hvordan gjennomføre gode kurs og samlinger.

Vi har også enkelte eksterne innledere inne, men disse har vi kjennskap til fra tidligere, og vet at de er flinke i det de skal snakke om.

Avsluttende prøve/eksamen

Alle deltakerne får et anonymt evalueringsskjema på nett, samtidig som vi er tydelige på at vi ønsker tilbakemeldinger gjennom seminaret på ting som kan forbedres.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.