1699 Årskonferanse

Mål:

Styrke frivillige og tillitsvalgte i Natur og Ungdom til å drive aktivitet lokalt, både organisatorisk og politisk. Bygge samhold mellom lokallag og fylkeslag - og senke terskelen mellom lokalt/regionalt og sentralt i organisasjonen.

Målgruppe:

Natur og Ungdoms medlemmer i alderen 13-30 år. Primærmålgruppe Ungdom 13-19 år.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 1

Tema:

Bli kjent med hverandre og organisasjonen

Stikkord:

Dag 1: Fredag
Bolk 1: Bli-kjent-aktiviteter.
Bolk 2: Hva er Natur og Ungdom?
Bolk 3: Politisk oppdatering.
Bolk 4: Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsform og gjennomføring:

Gruppeaktivitet, foredrag og film/foredrag

Problemstillinger:

- Hvordan øke medlemsmassen i natur og Ungdom?
- Hvordan vinne sakene vi kjemper for, og arbeide med dem lokalt?
- Hvordan kan vi gå frem for å sikre et varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja?

2. samling

Timer med lærer: 10

Timer uten lærer:

Tema:

Politisk påvirkning og lokal aktivitet

Stikkord:

Dag 2: Lørdag
Bolk 1: Parallelle bolker på fagfeltene Natur, Klima, Samferdsel, Jordbruk & Fisk og Olje & Energi.
Bolk 2: Presseskolering. Bolk 3: Retorikkskolering. Bolk 4: Lokaldemokratiet og politiske prosesser.
Bolk 5: Politikk-verksted.
Bolk 6: Verving. Bolk 7: Aksjonsverksted

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag og gruppearbeid

Problemstillinger:

- Styrke lokal- og fylkeslag politisk
- Hvordan nå frem til lokalpolitikere og presse med ditt budskap?
- Hvordan gjøre passive medlemmer aktive?

3. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Veien videre

Stikkord:

Dag 3: Søndag
Bolk 1: Hvordan skape engasjement lokalt?
Bolk 2: Oppfølgingsarbeid.
Bolk 3: Sosiale medier.
Bolk 4: Økonomi
Bolk 5: Natur og Ungdom fremover

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag, gruppearbeid og case

Problemstillinger:

- Hvordan sikre god kommunikasjonsflyt i organisasjonen?
- Hvordan bruke Sosiale medier som effektive verktøy?
- Økonomistyring, fra skummelt til morsomt.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Deltakerne får utdelt økonomihåndbok for lokallaget. I tillegg får de tilgang til presse-ressurser, foredragsmaler og faglig påfyll over nett, eller ved behov.

Krav til lærer/instruktør:

Flesteparten av lærere/instruktører er ansatte, eller sitter i sentralstyret til Natur og Ungdom. Flertallet har selv vært på et to-sifferet antall arrangementer i regi av Natur og Ungdom, eller andre ungdomsorganisasjoner, og er godt skolert i hvordan gjennomføre gode kurs og samlinger.

Vi har også enkelte eksterne innledere inne, men disse har vi kjennskap til fra tidligere, og vet at de er flinke i det de skal snakke om.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Varierer stort fra person til person. Enkelte bruker mye tid på å lese seg opp på sine fagfelt, mens andre har kunnskapen liggende inne fra tidligere.

Opplegg for evaluering:

Alle deltakerne får et anonymt evalueringsskjema på nett, samtidig som vi er tydelige på at vi ønsker tilbakemeldinger gjennom seminaret på ting som kan forbedres.