1696 Spesialsøk - modul 1 og Smeller intro.

Godkjent for 4–25 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet er å gi hundeeiere mer kunnskap om:
- mental aktivisering av egen hund
- diskriminering av spesielle lukter (kantareller, dyreblod, narkotika, gass mm.)
- trening for å gjør hunden mer sporsikker - uansett sportype
- demping av interessen for lukter hunden ikke skal være opptatt av
- utdanning innen jakt/ettersøk - eller redningsarbeid
- bevisstgjøring om lek som motivasjon
- generell trening og aktivisering av hund
- å gi deltakerne et godt grunnlag for å komme i gang med øvelsene til klasse I i den nye norske hundesporten Smeller.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppen er alle hundeeiere/-interesserte som ønsker mer kunnskap om hund og arbeid med søk.
Kurset har ingen begrensninger i forhold til hundens alder, erfaring eller rase.

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Informasjon og demonstrasjon om hva spesialsøk er.

Stikkord:
Demonstrasjon av treningsplattform, informasjon om hva spesialsøk er, metodebeskrivelse, treningsprinsipper, videodeoeksempler.

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesing - demonstarsjon og videoeksempler

Problemstillinger:
Spørsmål og synspunkter

2. samling
TmL: 8
Tema:
Treningsprotokoll. klargjøring av preparat, renslighet og praktisk trening

Stikkord:
Inndeling i team. Føring av treningsprotokoll. Klargjøre av preparat. Definere renslighetsregler.
Praktisk trening på plattform med innlagt teori og veiledning. Oppsummering

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesing og praktisk trening

Problemstillinger:
Fokus på samarbeide og motivasjon. Spørsmål og synspunkter.

3. samling
TmL: 8
Tema:
Hva er lukt og hundens luktesans. Praktisk trening på treningsplattform.

Stikkord:
Praktisk trening på plattform med innlagt teori og veiledning.
Teori – Hva er lukt, hundens luktesans, hvordan fortsette utviklingen og oppsummering.

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesing og praktisk trening

Problemstillinger:
Fokus på samarbeide og motivasjon. Spørsmål og synspunkter.

4. samling
TmL: 5
Tema:
Smeller introduksjonskurs - klasse 1 øvelser.

Stikkord:
Teoretisk informasjon om Smeller.
Praktiske demonstrasjoner hvor ekvipasjene får grunnleggende innlæring i forhold til samtlige øvelser i Smeller klasse I.
Teori og praktisk trening.

  • Øvelse 1 - Søk på 4 baner
  • Øvelse 2 - Søk på 16 kasser
  • Øvelse 3 - Romsøk
  • Øvelse 4 - Søk på kjøretøy

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesing og praktisk trening.

Problemstillinger:
Samtlige deltakere observerer og deltar i diskusjonen rundt teori og praktisk arbeid.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Spesialutviklet treningsplattform medbringes av instruktør. Instruktør har også laget eget.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Utfyllende opplysninger

Dette er et kurs som går over en langhelg + påfølgende ukedag.
Totalt vil kurset gå over 25,5 time med lærer og undervisningen varierer mellom teori og praktiske øvelser.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.