1695 Bereding av skinn

Godkjent for 8–16 timer  |  8–12 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset har som mål å lære deltakerne å berede skinn med pels på. Kurset tar utangspunkt i kanin og spedlam og lærer deltakerene teknikker for hele prosessen og bruk av forskjellige redskaper.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som ønsker å lære å berede skinn.

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Presetasjon av kurset og instruktør. Teknikker for flåing, rensing og bading

Stikkord:
Flåing. Rensing. Skraping. Bading.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praktiske oppgaver. Instruktør følger deltakerene i deres arbeid.

Problemstillinger:
Lære å behandle slaktet slik at både skinn og kjøtt tas best mulig vare på. Forberede skinnet for bading og tillaging av bad.

2. samling
TmL: 8
Tema:
Etterbehandling etter bad

Stikkord:
Skylling. Rensing. Nedskraping. Nytt bad.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praktiske oppgaver. Instruktør følger deltakerene i deres arbeid.

Problemstillinger:
Lære arbeidsteknikker som skåner skinnet. Lære bruk av redskap.

3. samling
TmL: 4
Tema:
Ferdiggjøring av skinnet

Stikkord:
Tørking. Oppspenning. Strekking. Mykgjøring. Etterbehandling.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praktiske oppgaver. Instruktør følger deltakerene i deres arbeid.

Problemstillinger:
Behandling av skinnet så det blir mykt, sterkt og smidig.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

  • Instruktør har utarbeidet materiell som dekker den teorien som tas opp i kurset.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Kjennskap til hele prosessen fra slakt til videreforedling av skinn.

Avsluttende prøve/eksamen

Deltakere og instruktør får evalueringsskjema ved avsluttingen av kurset.

Utfyllende opplysninger

Kurset vil gi småskalaoppdrettere mulighet til å videreforedle egne skinn. Kurset er ledet av instruktør og går over ca 16 timer fordelt på tre påfølgende dager. I teoridelene mellom arbeidsøktene vil det tas opp andre sider ved oppbevaring, bruk, videreforedling etc. av ferdigberedte skinn.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.