1695 Bereding av skinn

Mål:

Kurset har som mål å lære deltakerne å berede skinn med pels på. Kurset tar utangspunkt i kanin og spedlam og lærer deltakerene teknikker for hele prosessen og bruk av forskjellige redskaper.

Målgruppe:

Alle som ønsker å lære å berede skinn.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 8-12 deltakere.

Eventuelle merknader:

Kurset vil gi småskalaoppdrettere mulighet til å videreforedle egne skinn. Kurset er ledet av instruktør og går over ca 16 timer fordelt på tre påfølgende dager. I teoridelene mellom arbeidsøktene vil det tas opp andre sider ved oppbevaring, bruk, videreforedling etc. av ferdigberedte skinn.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Presetasjon av kurset og instruktør. Teknikker for flåing, rensing og bading

Stikkord:

Flåing. Rensing. Skraping. Bading.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktiske oppgaver. Instruktør følger deltakerene i deres arbeid.

Problemstillinger:

Lære å behandle slaktet slik at både skinn og kjøtt tas best mulig vare på. Forberede skinnet for bading og tillaging av bad.

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Etterbehandling etter bad

Stikkord:

Skylling. Rensing. Nedskraping. Nytt bad.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktiske oppgaver. Instruktør følger deltakerene i deres arbeid.

Problemstillinger:

Lære arbeidsteknikker som skåner skinnet. Lære bruk av redskap.

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Ferdiggjøring av skinnet

Stikkord:

Tørking. Oppspenning. Strekking. Mykgjøring. Etterbehandling.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktiske oppgaver. Instruktør følger deltakerene i deres arbeid.

Problemstillinger:

Behandling av skinnet så det blir mykt, sterkt og smidig.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Instruktør har utarbeidet materiell som dekker den teorien som tas opp i kurset.

Krav til lærer/instruktør:

Kjennskap til hele prosessen fra slakt til videreforedling av skinn.

Opplegg for evaluering:

Deltakere og instruktør får evalueringsskjema ved avsluttingen av kurset.