1694 Stiklingsformering av roser

Mål:

Deltagerne skal få teoretisk og praktisk innføring i stiklingsformering av roser, og lage sine egne planter

Målgruppe:

Deltagere med interesse for hage. Ingen krav til forkunnskaper

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

De forskjellige rosegruppene og innføring i stiklingsformering av roser

Stikkord:

Gruppering av roser, hva er stiklingsformering, fordeler ved denne formeringsmetoden, framgangsmåte

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag og veiledning fra lærer

Problemstillinger:

Hvordan velge ut stiklingsmateriale? Kan alle roser stiklingssformeres? Hvordan gjør man det?

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Praktisk stiklingsformering av egne roser

Stikkord:

Fremgangsmåte, jord til stiklinger, oppbevaring, gjødsling og stell etter stikking.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk gjennomføring med veiledning fra lærer

Problemstillinger:

Hvordan sikre at stiklingene setter røtter og utvikler seg?

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Evaluering, hvordan har stiklingene klart seg

Stikkord:

Utvikling hos stiklinger, hva ble bra og hva ble ikke bra, videre stell og overvintring

Arbeidsform og gjennomføring:

Samling hvor plantene sees på og evalueres sammen med lærer

Problemstillinger:

Er det forskjell på sortene?, Hva gikk evt galt, og hva kunne vært gjort annerledes? Sikre best mulig overvintring.

Litteratur/materiell for deltakerne:

"100 av våre beste roser" av Dag Lyngar. Med fokus på herdige, norske roser. Stell og formering av disse.

Krav til lærer/instruktør:

Må kunne stiklingsformere roser

Opplegg for evaluering:

Studieforbundets evalueringsskjema