1694 Stiklingsformering av roser

Godkjent for 8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltagerne skal få teoretisk og praktisk innføring i stiklingsformering av roser, og lage sine egne planter.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltagere med interesse for hage. Ingen krav til forkunnskaper.

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
De forskjellige rosegruppene og innføring i stiklingsformering av roser

Stikkord:
Gruppering av roser, hva er stiklingsformering, fordeler ved denne formeringsmetoden, framgangsmåte

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag og veiledning fra lærer

Problemstillinger:

  • Hvordan velge ut stiklingsmateriale?
  • Kan alle roser stiklingssformeres?
  • Hvordan gjør man det?

2. samling
TmL: 3
Tema:
Praktisk stiklingsformering av egne roser

Stikkord:
Fremgangsmåte, jord til stiklinger, oppbevaring, gjødsling og stell etter stikking.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk gjennomføring med veiledning fra lærer

Problemstillinger:

  • Hvordan sikre at stiklingene setter røtter og utvikler seg?

3. samling
TmL: 3
Tema:
Evaluering, hvordan har stiklingene klart seg

Stikkord:
Utvikling hos stiklinger, hva ble bra og hva ble ikke bra, videre stell og overvintring

Arbeidsform og gjennomføring:
Samling hvor plantene sees på og evalueres sammen med lærer

Problemstillinger:

  • Er det forskjell på sortene?
  • Hva gikk evt galt, og hva kunne vært gjort annerledes?
  • Sikre best mulig overvintring.

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- "100 av våre beste roser" av Dag Lyngar. Med fokus på herdige, norske roser.
- Stell og formering av disse.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Må kunne stiklingsformere roser.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.