1690 Figurjaktskyting- innføring

Mål:

  • Deltakerne skal få en innføring i figurjaktskyting.
    • Deltagerne skal få en teoretisk innføring.
    • Deltakerne skal lære om tilpassing av våpenet.
    • Deltakerne får prøve i praksis og lære gode arbeidsmetoder.

Målgruppe:

Alle medlemmer i Norges Jeger- og Fiskeforbund

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Dette kurset vil gi en kort og grunnleggende innføring av figurjakt som skytegren.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Teoretisk innføring i figurjakt som skytegren

Stikkord:

- Informasjon
- Gjennomgang
- Praktiske skytetips

Arbeidsform og gjennomføring:

Teoretisk innføring

Problemstillinger:

- Hva er figurjakt og hvordan gjennomføres dette?
- Hva kreves av skytteren?
- Tips til skytterne

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Praktisk skytetrening

Stikkord:

- Tilpassing av våpen - Forsøk på skyting på figurjaktblinker
- Tips og triks til skytterne
- Arbeidsoppgaver

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk skytetrening

Problemstillinger:

- Hvordan foregår figurjakt i praksis?
- Hva kreves for å oppnå resultater?
- Tips til skytterne

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Praktisk skytetrening

Stikkord:

- Forsøk på skyting på figurjaktblinker, videreutvikling fra samling 2.
- Tips og triks til skytterne, videreutvikling fra samling 2.
- Arbeidsoppgaver, videreutvikling fra samling 2.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk skytetrening.

Problemstillinger:

- Hvordan bli en god figurjaktskytter?
- Hva kreves for å oppnå bedre resultater?
- Tips og triks til skytterne.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Det legges ikke opp til noe teoretisk lesing på dette kurset, men ulik litteratur vedrørende hagleskyting og figurjakt er relevant.

Krav til lærer/instruktør:

Hagleinstruktørutdanning

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Litteratur knyttet til halgeinstruktørutdanningen

Opplegg for evaluering:

Deltakerne bes evaluere etter kurset.