1690 Figurjaktskyting- innføring

Godkjent for 8–9 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Deltakerne skal få en innføring i figurjaktskyting.
 • Deltagerne skal få en teoretisk innføring.
 • Deltakerne skal lære om tilpassing av våpenet.
 • Deltakerne får prøve i praksis og lære gode arbeidsmetoder.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle medlemmer i Norges Jeger- og Fiskeforbund

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Teoretisk innføring i figurjakt som skytegren

Stikkord:

 • Informasjon
 • Gjennomgang
 • Praktiske skytetips

Arbeidsform og gjennomføring:
Teoretisk innføring

Problemstillinger:

 • Hva er figurjakt og hvordan gjennomføres dette?
 • Hva kreves av skytteren?
 • Tips til skytterne

2. samling
TmL: 3
Tema:
Praktisk skytetrening

Stikkord:

 • Tilpassing av våpen
 • Forsøk på skyting på figurjaktblinker
 • Tips og triks til skytterne
 • Arbeidsoppgaver

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk skytetrening

Problemstillinger:

 • Hvordan foregår figurjakt i praksis?
 • Hva kreves for å oppnå resultater?
 • Tips til skytterne

3. samling
TmL: 3
Tema:
Praktisk skytetrening

Stikkord:

 • Forsøk på skyting på figurjaktblinker, videreutvikling fra samling 2.
 • Tips og triks til skytterne, videreutvikling fra samling 2.
 • Arbeidsoppgaver, videreutvikling fra samling 2.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk skytetrening.

Problemstillinger:

 • Hvordan bli en god figurjaktskytter?
 • Hva kreves for å oppnå bedre resultater?
 • Tips og triks til skytterne.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

Det legges ikke opp til noe teoretisk lesing på dette kurset, men ulik litteratur vedrørende hagleskyting og figurjakt er relevant.

For lærer/instruktør:

Litteratur knyttet til halgeinstruktørutdanningen

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Hagleinstruktørutdanning

Avsluttende prøve/eksamen

Deltakerne bes evaluere etter kurset.

Utfyllende opplysninger

Dette kurset vil gi en kort og grunnleggende innføring av figurjakt som skytegren.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.