1689 Todronningdrift i birøkt etter Arud metoden.

Mål:

Lære om todronningdrift.
Efektivisere og øke honningproduksjonen.
Styrke birøkteren/honningprodusenten sin inntjeningsevne og bedre lønnsomheten i honningproduksjonen.

Målgruppe:

Fra nybegynnere til erfarne Birøktere.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Teroidel Todronningdrift etter Arud metoden.

Stikkord:

Driftsteknikk og praktisk birøkt gjennom hele sesongen/året.
Økonomi i forhold til tradisjonell birøkt.
Vising og gjennomgang av utstyr/matriell som hører til driften.

Arbeidsform og gjennomføring:

Fagforedrag av Einar Arud, og bildeframvising fra tidligere driftsår.

Problemstillinger:

Birøkt/honningproduksjon drives stort sett i Norge i dag som for 70 år siden.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Praktisk birøkt i bigård.

Stikkord:

Vårutvikling,dronningavel og deling av kuber.

Arbeidsform og gjennomføring:

Det blir vist praktisk arbeide i bigård, med hovedvekt på deling av 2 dronningkuber, spørsmålrunde og teoretisk påfyll etterpå.

Problemstillinger:

Dette er et helt nødvendig grep for å hindre sverming, og for å produsere nye dronninger/bisamfunn.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Hva har Todronningdriften klart å produsere i forhold til tradisjonell endronningsdrift. Besøk i utebigård.

Stikkord:

Hvor mye honning er produsert? Gjennomgang av høsting, innvintring og sygdomsforebyggende tiltak.

Arbeidsform og gjennomføring:

Utebigårdens birøkter vil demontere kuber for å synligjøre bistyrke og honningproduksjon, spørsmålsrunde og avsluttende teori.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Det finnes ikke noen lærebok i 2 dronning drift, men det tas utgangspungt i 2 dr drift V/Einar Arud som er lagt ut på Norges Birøkterlags hjemmeside under driftsteknikk/todronningdrift.
Dette og et tilleggshefte blir kopiert opp og levert kursdeltagerene.

Krav til lærer/instruktør:

Lærer/instrukrør her er Einar Arud som har utviklet hele driftsformen gjennom ca 60 år.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Driftsteknikk/todronningdrift ved Einar Arud.

Opplegg for evaluering:

Vi tar en spørsmålsrunde til slutt for å inspill om kurset var tilstrekkelig.