1689 Todronningdrift i birøkt etter Arud metoden.

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

  • Lære om todronningdrift.
  • Efektivisere og øke honningproduksjonen.
  • Styrke birøkteren/honningprodusenten sin inntjeningsevne og bedre lønnsomheten i honningproduksjonen.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Fra nybegynnere til erfarne Birøktere.

Innhold

1. samling
TmL: 6
Tema:
Teroidel Todronningdrift etter Arud metoden.

Stikkord:

  • Driftsteknikk og praktisk birøkt gjennom hele sesongen/året
  • Økonomi i forhold til tradisjonell birøkt.
  • Vising og gjennomgang av utstyr/matriell som hører til driften.

Arbeidsform og gjennomføring:
Fagforedrag av Einar Arud, og bildeframvising fra tidligere driftsår.

Problemstillinger:
Birøkt/honningproduksjon drives stort sett i Norge i dag som for 70 år siden.

2. samling
TmL: 3
Tema:
Praktisk birøkt i bigård.

Stikkord:
Vårutvikling,dronningavel og deling av kuber.

Arbeidsform og gjennomføring:
Det blir vist praktisk arbeide i bigård, med hovedvekt på deling av 2 dronningkuber, spørsmålrunde og teoretisk påfyll etterpå.

Problemstillinger:
Dette er et helt nødvendig grep for å hindre sverming, og for å produsere nye dronninger/bisamfunn.

3. samling
TmL: 3
Tema:
Hva har Todronningdriften klart å produsere i forhold til tradisjonell endronningsdrift. Besøk i utebigård.

Stikkord:
Hvor mye honning er produsert? Gjennomgang av høsting, innvintring og sygdomsforebyggende tiltak.

Arbeidsform og gjennomføring:
Utebigårdens birøkter vil demontere kuber for å synligjøre bistyrke og honningproduksjon, spørsmålsrunde og avsluttende teori.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

  • Det finnes ikke noen lærebok i 2 dronning drift, men det tas utgangspungt i 2 dr drift V/Einar Arud som er lagt ut på Norges Birøkterlags hjemmeside under driftsteknikk/todronningdrift.
  • Dette og et tilleggshefte blir kopiert opp og levert kursdeltagerene.

For lærer/instruktør:

  • Driftsteknikk/todronningdrift ved Einar Arud.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Lærer/instrukrør her er Einar Arud som har utviklet hele driftsformen gjennom ca 60 år.

Avsluttende prøve/eksamen

Vi tar en spørsmålsrunde til slutt for å inspill om kurset var tilstrekkelig.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.