1685 Ettersøksdommer- oppdatering

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Utdanne ettersøksdommere for å møte de nye reglene om utdanning av ettersøksekvipasjer som trer i kraft fra og med 1.4.2016.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Band- og løshunddommere, samt kandidater som har trent og ført egen hund til 2. premie på blodsporprøve.

Innhold

1. samling
TmL: 8
Tema:
Praktisk kurs i blodspordømming ifm terminfestet samlet blodsporprøve

Stikkord:
Dommerelever og aspiranter skal sammen med en erfaren ettersøksdommer, bedømme flere ekvipasjer (hund og fører) under et blodspor, og deretter skrive kritikk, som leveres til prøveledelsen.

Arbeidsform og gjennomføring:
Opplæring i praktisk bedømmelse av blodspor ekvipasje, og skrive kritikk, sammen med erfaren ettersøksdommer

Problemstillinger:
Lære seg å "lese" ulike hunder og rasers adferd når de finner og følger et kunstig utlagt blodspor, for å kunne bedømme dem og skrive kritikk, som skal regisreres hos NKK. Ekvipasjene skal ofte godkjennes som ettersøkshunder. Dette er hunder som er opplært og trenet til å lede jegeren fram til det skadde viltet slik at det så snart som mulig kan avlives på en human og sikker måte.

2. samling
TmL: 8
Tema:
Dommerkurs - teori

Stikkord:
Gjennomgang av teorien for å bli en ettersøksdommer. Regelverket på området, etiske retningslinjer, samt skrive kritikk på bedømmingen av ekvipasjene.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori i lokaler, med lærer og avsluttende prøve.

Problemstillinger:
Hvordan bedømme og skrive kritikk slik at ekvipasjene blir korrekt bedømt? Kunnskap om hvorfor det er viktig med human og sikker avliving av hjortevilt.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Kursmateriell bestilt via Norske Elghundklubbers Forbund.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Ettersøksdommer som har dømt jevnt i minst 10 år.

Avsluttende prøve/eksamen

Ja

Utfyllende opplysninger

Tidsbruk til eksamen er ikke støtteberettiget etter voksenopplæringsloven og trekkes fra ved rapportering av kurset.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.