1681 Gitar- nybegynner

Mål:

Deltakerne får en innføring i gitarspill og får prøve andre strengeinstrumenter.
Deltagerne skal mestre en låt med gitar, og de skal få kunnskap og lyst, til å lære flere låter.

Målgruppe:

Ungdom fra 14 år

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Presentasjon

Stikkord:

Intro motivasjon, deltakerne og instruktør presenterer seg.
Finne status på deltagernes nivå.
Stemme gitar.
Høre forskjell på harmoni og dissharmoni.
Grepkart for to grep (lære minimum ett grep).
Teknikk og øvelse.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praksis, demonstrasjon og øvelse

Problemstillinger:

Hva er motivasjonen for å være med på kurset?
Hva er fint med å kunne spille gitar og andre strengeinstrumenter?
Hvordan stemme gitaren?
Hvordan få rytme og flyt i sang?

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Spille gitar

Stikkord:

Lære et tredje grep.
Dele ut grepkart for alle relevante gitar-grep.
Litt teori.
Øve inn valgt låt.
Overganger.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praksis under veiledning

Problemstillinger:

Hvordan var sangen vi øvde på i forrige samling?
Kan man spille mange sanger med kun tre grep?
Lær en låt (3-4 valg).
Hvordan få til fine overganger?

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Gitaren og andre strengeinstrumenter

Stikkord:

Repetere forrige samling.
Øve på valgt sang.
Andre strengeinstrumenter man kan forsøke: 12-strenger, banjo, nylonstrenger eller stålstrenger.
Capo.
Drill av sang(er).
Generalprøve.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praksis under veiledning

Litteratur/materiell for deltakerne:

Grepkart

Krav til lærer/instruktør:

Instruktøren må ha gode ferdigheter hva gjelder å spille gitar og andre strengeinstrumenter, og vedkommende må kunne formidle teori, praksis og spilleglede.

Opplegg for evaluering:

Det vil bli gjennomført felles evaluering av hele kurs-helga, der emnekurset er en del.