1681 Gitar- nybegynner

Godkjent for 8–9 timer  |  5–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Deltakerne får en innføring i gitarspill og får prøve andre strengeinstrumenter.
 • Deltagerne skal mestre en låt med gitar, og de skal få kunnskap og lyst, til å lære flere låter.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom fra 14 år

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Presentasjon

Stikkord:

 • Intro motivasjon, deltakerne og instruktør presenterer seg.
 • Finne status på deltagernes nivå.
 • Stemme gitar.
 • Høre forskjell på harmoni og dissharmoni.
 • Grepkart for to grep (lære minimum ett grep).
 • Teknikk og øvelse.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praksis, demonstrasjon og øvelse

Problemstillinger:

 • Hva er motivasjonen for å være med på kurset?
 • Hva er fint med å kunne spille gitar og andre strengeinstrumenter?
 • Hvordan stemme gitaren?
 • Hvordan få rytme og flyt i sang?

2. samling
TmL: 3
Tema:
Spille gitar

Stikkord:

 • Lære et tredje grep.
 • Dele ut grepkart for alle relevante gitar-grep.
 • Litt teori.
 • Øve inn valgt låt.
 • Overganger.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praksis under veiledning

Problemstillinger:

 • Hvordan var sangen vi øvde på i forrige samling?
 • Kan man spille mange sanger med kun tre grep?
 • Lær en låt (3-4 valg).
 • Hvordan få til fine overganger?

3. samling
TmL: 3
Tema:
Gitaren og andre strengeinstrumenter

Stikkord:

 • Repetere forrige samling.
 • Øve på valgt sang.
 • Andre strengeinstrumenter man kan forsøke: 12-strenger, banjo, nylonstrenger eller stålstrenger.
 • Capo
 • Drill av sang(er).
 • Generalprøve.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praksis under veiledning

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Grepkart

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold. 

Krav til lærer/instruktør

Instruktøren må ha gode ferdigheter hva gjelder å spille gitar og andre strengeinstrumenter, og vedkommende må kunne formidle teori, praksis og spilleglede.

Avsluttende prøve/eksamen

Det vil bli gjennomført felles evaluering av hele kurs-helga, der emnekurset er en del.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.