1680 Forming

Mål:

  • Deltakerne skal lære å bruke ulike formingsteknikker.
    • De skal bruke materialer som trolldeig, spon- og trè esker.
    • De skal lære å jobbe med akryl maling.

Målgruppe:

Deltakere på Storkurs, alder fra 12 år.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Utstyr, materialer og praktisk arbeid med trolldeig.

Stikkord:

Deltakerne skal lære å lage trolldeig og lære om hvilke redskap som kan brukes til utforming.
De skal lære om prosessen med å tørke figurene.

Arbeidsform og gjennomføring:

Veiledning og praktisk arbeid.
Deltakerne starter med å lage trolldeig, forme figurer og steke de i ovn.

Problemstillinger:

Hvilke redskap brukes til de forskjellige delene? De skal lære om ting som kan gå galt, og hvorfor.

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Praktisk arbeid med forming av trolldeig, sponesker og akrylmaling

Stikkord:

Behandling av trolldeig og sponesker.
Lære å jobbe med akryl maling.
Dekorering og etterbehandling.
Lære om primærfarger og blanding av farger.

Arbeidsform og gjennomføring:

Deltakerne jobber selvstendig med det de har lært. Veiledning under veis.

Problemstillinger:

Hvordan jobbe med de forskjellige teknikker?
Hvordan overføre kreativ tenkning til praktisk utførelse?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Deltakerne får utdelt ingredienser til deig og diverse esker til dekorering.
Utstyr: maling, lim, lakk, pensler.

Krav til lærer/instruktør:

Formingslærer eller kunstner innen temaet.