1680 Forming

Godkjent for 8–11 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal lære å bruke ulike formingsteknikker.

  • De skal bruke materialer som trolldeig, spon- og trè esker.
  • De skal lære å jobbe med akryl maling.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltakere på Storkurs, alder fra 12 år.

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Utstyr, materialer og praktisk arbeid med trolldeig.

Stikkord:
Deltakerne skal lære å lage trolldeig og lære om hvilke redskap som kan brukes til utforming.

De skal lære om prosessen med å tørke figurene.

Arbeidsform og gjennomføring:
Veiledning og praktisk arbeid.

Deltakerne starter med å lage trolldeig, forme figurer og steke de i ovn.

Problemstillinger:
Hvilke redskap brukes til de forskjellige delene? De skal lære om ting som kan gå galt, og hvorfor.

2. samling
TmL: 8
Tema:
Praktisk arbeid med forming av trolldeig, sponesker og akrylmaling

Stikkord:
Behandling av trolldeig og sponesker.

Lære å jobbe med akryl maling.

Dekorering og etterbehandling.

Lære om primærfarger og blanding av farger.

Arbeidsform og gjennomføring:
Deltakerne jobber selvstendig med det de har lært. Veiledning under veis.

Problemstillinger:
Hvordan jobbe med de forskjellige teknikker?

Hvordan overføre kreativ tenkning til praktisk utførelse?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Deltakerne får utdelt ingredienser til deig og diverse esker til dekorering.\ Utstyr: maling, lim, lakk, pensler.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Formingslærer eller kunstner innen temaet.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.