168 Dommerutdanning Rallylydighet

Godkjent for 25-35 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

 • Deltakerne skal kunne anvende regelverket ved å vite hvordan slå opp i det, og vite hvordan det skal tolkes, og hvordan utøve det i praksis som dommer.
 • Deltakerne skal lære hvordan å utvise god etisk oppførsel som dommer ved å være bevisst sin rolle.
 • Deltakerne skal kunne tegne baner, som innebærer å kunne anvende hva regelverket sier om dette.
 • Deltakerne skal vite hva som er en dommers jobb, før/under/etter et stevne.

Målgruppe og forkunnskaper

Målgruppen for kurset er personer som er motivert for, og ønsker å gjøre en god innsats som dommer i Rallylydighet.

Krav til deltaker før kurset:

 • Deltatt i Eliteklassen med egen hund
 • Hovedmedlem i NKKs medlemsklubber eller forbund

Kursinnhold

1) Dommerkurs over to helger med teori, praksis og to skriftlige prøver.
2) Treningsdømming av 80 – 100 ekvipasjer, minimum 15 ekvipasjer i hver klasse. Dommeraspirant får en autorisert dommer som veileder.
3) Skyggedømming sammen med to ulike, godkjent dommere på minst to rallystevner. Til sammen skal dommeraspirant ha dømt minimum 30 ekvipasjer i hver klasse.
4) Eksamen: Eleven tegner alle banene og er den fungerende dommer. En autorisert dommer skal dømme sammen med dommeraspirant. Dommer er tilgjengelig for dommeraspiranten ved spørsmål. Det er dommerens resultat som teller.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Rollespill
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Det vil bli vekslet mellom teori og praksis. Dommerelevene kommer til å både få undervisning, jobbe i grupper, få veiledning under praksis og ta både skriftlig og praktisk eksamen.

Lenker til eksempler på kursprogram

https://www.facebook.com/rallylydighet/photos/a.271117262966898.62647.199966433415315/1235970329814915/?type=3&theater

Krav til lærer/instruktør

 • Må være autorisert dommer i Rallylydighet
 • Må ha god erfaring som dommer i sporten
 • Må være dommerinstruktører godkjent av Norsk Rallylydighetsklubb

Læringsressurser

 • Regelverket i Rallylydighet

Kvalifiserende/test/eksamen

 • To skriftlige eksamener
 • En praktisk eksamen

Tittel når godkjent kurset: "Dommer".

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.