1678 Fuglehunder i Ro, Oppflukt og Skudd

Godkjent for 8–33 timer  |  4–8 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Formålet med kurset er å gi deltakerne innføring i og trening av hunden til å forholde seg rolig i fuglesituasjoner.
- Kurset skal inspirere deltakerne til egentrening etter endt kurs.
- Støkk og automatisering av adferd på RO er det primære målet.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Eiere av fuglehunder.

Innhold

1. samling
TmL: 9
Tema:
Åpning av kurs/info. Grunnleggende øvelser.

Stikkord:

  • Inntroduksjon av "visjonsripan" for hund og fører i forskjellige situasjoner med forskjellige øvelser.
  • Det vil blir innstruksjon/trening av reis ved "advansmattan" og "skudd" trening etter ønske/behov.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teoretisk gjennomgang for kursdeltakeren, etterfulgt av praktiske øvelser med fører/hund.

Problemstillinger:
Hvordan få hunden til å forholde seg rolig i fuglesituasjoner?

2. samling
TmL: 8
Tema:
Videregående øvelser.

Stikkord:

  • Støkktrening i varierende situasjoner, med og uten makker.
  • Det vil bli trening av reis ved "advansmattan" og "skudd" trening etter ønske/behov.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teoretisk gjennomgang for kursdeltakeren, etterfulgt av praktiske øvelser med fører/hund.

Problemstillinger:
Hvordan få hunden til å forholde seg rolig i fuglesituasjoner?

3. samling
TmL: 8
Tema:
Videregående øvelser.

Stikkord:

  • Støkktrening i varierende situasjoner, med og uten makker.
  • Det vil bli trening av reis ved "advansmattan" og "skudd" trening etter ønske/behov.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teoretisk gjennomgang for kursdeltakeren, etterfulgt av praktiske øvelser med fører/hund.

Problemstillinger:
Hvordan få hunden til å forholde seg rolig i fuglesituasjoner?

4. samling
TmL: 8
Tema:
Videregående øvelser.

Stikkord:

  • Støkktrening i varierende situasjoner, med og uten makker.
  • Stand, oppflukt og ro trening på de ekviparsenene som er modne for det.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teoretisk gjennomgang for kursdeltakeren, etterfulgt av praktiske øvelser med fører/hund.

Problemstillinger:
Hvordan få hunden til å forholde seg rolig i fuglesituasjoner?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Langline, fløyte, jaktdekken, varmedekken, vann til hunden, ski/truger, bekledning etter værforholdene, kaffe og mat.

For lærer/instruktør:
- Videofilmer fra Hundskolan Vision.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Gjennomført dressurkurs I regi av FKF og Hundskolan Vision.
Erfaring fra praktisk jakt, jaktprøver og egen dresser.

Utfyllende opplysninger

FORBEREDELSER: Tren SITT og STÅ før kurset, og mellom kursdagene. Tren kontakt.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.