1677 Smykkelaging

Godkjent for 8–9 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi deltakerne kjennskap til gullsmed‐faget og å gi de mulighet til å utfolde seg kreativt med det.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdommer fra 14 år

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Bli kjent med faget

Stikkord:

 • Informasjonsrunde om faget gullsmed.
 • Se på fagtegninger.
 • Gå gjennom diverse verktøy.

Arbeidsform:
Teoretisk innføring

Problemstillinger:

 • Hva jobber en gullsmed med?
 • Hva er nytten med fagtegninger?
 • Hvilke verktøy bruker man?

2. samling
TmL: 3
Tema:
Planlegging og design

Stikkord:

 • Gå videre med inspirasjon og ideer fra forrige samling.
 • Planlegge hva man skal lage.
 • Tema: De fire H‐ene.
 • Starte å designe eget smykke.

Arbeidsform:
Praktisk gjennomføring under veiledning

Problemstillinger:
Hvordan lage et smykke med inspirasjon fra de fire H‐ene?

3. samling
TmL: 4
Tema:
Arbeid med smykke og ferdigstilling

Stikkord:

 • Fortsette arbeidet med smykket.
 • Montere og tilpasse det.
 • Ferdig produkt utstilles slik at alle på kurset får sett hva de andre deltakerne har laget.
 • Ekstraoppgaver om noen blir tidligere ferdig enn andre.

Arbeidsform:
Praktisk gjennomføring under veiledning

Problemstillinger:

 • Hvordan har oppgaven blitt tolket?
 • Hvilke teknikker er brukt?
 • Hvilke verktøy har vært i bruk?
 • Har resultatene blitt like eller ulike, og på hvilke måter er de det?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Instruktøren må ha kompetanse i faget.

Avsluttende prøve/eksamen

Det vil bli gjennomført felles evaluering for hele kurs‐helga, der emnekurset er en del.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.