1677 Smykkelaging

Mål:

Gi deltakerne kjennskap til gullsmed‐faget og å gi de mulighet til å utfolde seg kreativt med det.

Målgruppe:

Ungdommer fra 14 år

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Bli kjent med faget

Stikkord:

Informasjonsrunde om faget gullsmed.
Se på fagtegninger.
Gå gjennom diverse verktøy.

Arbeidsform:

Teoretisk innføring

Problemstillinger:

Hva jobber en gullsmed med?
Hva er nytten med fagtegninger?
Hvilke verktøy bruker man?

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Planlegging og design

Stikkord:

Gå videre med inspirasjon og ideer fra forrige samling.
Planlegge hva man skal lage.
Tema: De fire H‐ene.
Starte å designe eget smykke.

Arbeidsform:

Praktisk gjennomføring under veiledning

Problemstillinger:

Hvordan lage et smykke med inspirasjon fra de fire H‐ene?

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Arbeid med smykke og ferdigstilling

Stikkord:

Fortsette arbeidet med smykket.
Montere og tilpasse det.
Ferdig produkt utstilles slik at alle på kurset får sett hva de andre deltakerne har laget.
Ekstraoppgaver om noen blir tidligere ferdig enn andre.

Arbeidsform:

Praktisk gjennomføring under veiledning

Problemstillinger:

Hvordan har oppgaven blitt tolket?
Hvilke teknikker er brukt?
Hvilke verktøy har vært i bruk?
Har resultatene blitt like eller ulike, og på hvilke måter er de det?

Krav til lærer/instruktør:

Instruktøren må ha kompetanse i faget.

Opplegg for evaluering:

Det vil bli gjennomført felles evaluering for hele kurs‐helga, der emnekurset er en del.