1676 Førstehjelp hund

Mål

Kunne yte førstehjelp på hund på turer der det tar lang tid å komme til veterinær

Målgruppe

Alle hundeeiere med interesse for førstehjelp.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Livreddende førstehjelp

Stikkord

Livreddende førstehjelp, førstehjelpsutstyr, fremmedlegemer, allergisk reaksjon, finne normalhelse på egen hund, hvordan undersøke egen hund, dehydrering, varme, utmattelse, sykdom, farer, risiko, redd hund som har det vondt‐ reaksjoner.

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon , teori og diskusjoner

Problemstillinger

Hva gjør man når hunden blir syk eller skadd når man er på tur og det tar lang tid å komme til veterinær?

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Sårskader

Stikkord

Sårpleie, rens, stans av blod, bandasjer, sying, håndtering av skadd hund

Arbeidsform og gjennomføring

Demonstrasjon, teori og diskusjon

Problemstillinger

Hva gjør man når hunden blir syk eller skadd når man er på tur og det tar lang tid å komme til veterinær?

3. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Fòring på langtur

Stikkord

Fòr, type, mengde, tidspunkt, anstrengelse, pause,

Arbeidsform og gjennomføring

Teori og diskusjon

Problemstillinger

Hvordan fòre hunden best og tryggest på langtur?

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema

Førstehjelpsutstyr

Stikkord

Innhold, pakning, kjenne innhold godt, øve på bruk, bygge eget førstehjelpsskrin

Arbeidsform og gjennomføring

Work shop og praktisk øvelse

Problemstillinger

Hva bør din hund ha med i førstehjelpskrinet, og hvordan bruker du det best?

Litteratur/materiell for deltakerne

Oppkopiert teori, førstehjelpsutstyr for trening og demonstrasjoner, øving på egen enhet

Krav til lærer/instruktør

Bør være veterinær

Opplegg for evaluering

Veterinær: Aktivitet i deltakergruppen god? Deltakere: Refleksjon rundt egen læring?