1676 Førstehjelp hund

Godkjent for 8–10 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kunne yte førstehjelp på hund på turer der det tar lang tid å komme til veterinær

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle hundeeiere med interesse for førstehjelp.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Livreddende førstehjelp

Stikkord
Livreddende førstehjelp, førstehjelpsutstyr, fremmedlegemer, allergisk reaksjon, finne normalhelse på egen hund, hvordan undersøke egen hund, dehydrering, varme, utmattelse, sykdom, farer, risiko, redd hund som har det vondt‐ reaksjoner.

Arbeidsform og gjennomføring
Demonstrasjon , teori og diskusjoner

Problemstillinger
Hva gjør man når hunden blir syk eller skadd når man er på tur og det tar lang tid å komme til veterinær?

2. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Sårskader

Stikkord
Sårpleie, rens, stans av blod, bandasjer, sying, håndtering av skadd hund

Arbeidsform og gjennomføring
Demonstrasjon, teori og diskusjon

Problemstillinger
Hva gjør man når hunden blir syk eller skadd når man er på tur og det tar lang tid å komme til veterinær?

3. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Fòring på langtur

Stikkord
Fòr, type, mengde, tidspunkt, anstrengelse, pause,

Arbeidsform og gjennomføring
Teori og diskusjon

Problemstillinger
Hvordan fòre hunden best og tryggest på langtur?

4. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Førstehjelpsutstyr

Stikkord
Innhold, pakning, kjenne innhold godt, øve på bruk, bygge eget førstehjelpsskrin

Arbeidsform og gjennomføring
Work shop og praktisk øvelse

Problemstillinger
Hva bør din hund ha med i førstehjelpskrinet, og hvordan bruker du det best?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Oppkopiert teori, førstehjelpsutstyr for trening og demonstrasjoner, øving på egen
enhet

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Bør være veterinær

Avsluttende prøve/eksamen

Veterinær: Aktivitet i deltakergruppen god? Deltakere: Refleksjon rundt egen læring?

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.