1674 Bridge

Godkjent for 8–11 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære å spille bridge

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Unge i alderen 12 til 20 år.

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Innføring i spillet og historien rundt bridge spillet

Stikkord:
Lære om bridge, grunnleggende spill og regler, strategi o.l.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og strategi.

Problemstillinger:
Hvordan spille god bridge? Spille på lag og meldesystem.

2. samling
TmL: 8
Tema:
Spillet bridge.

Stikkord:
Lære å spille god Bridge. Bruke det de lærte på samling 1

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk gjennomføring.

Problemstillinger:
Praktisere spillet i par. Hvordan åpne, melde og spille god strategi?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold. 

Krav til lærer/instruktør

Erfarne instruktører.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.