1674 Bridge

Mål:

Lære å spille bridge

Målgruppe:

Unge i alderen 12 til 20 år.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Innføring i spillet og historien rundt bridge spillet

Stikkord:

Lære om bridge, grunnleggende spill og regler, strategi o.l.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og strategi.

Problemstillinger:

Hvordan spille god bridge? Spille på lag og meldesystem.

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Spillet bridge.

Stikkord:

Lære å spille god Bridge. Bruke det de lærte på samling 1

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk gjennomføring.

Problemstillinger:

Praktisere spillet i par. Hvordan åpne, melde og spille god strategi?

Krav til lærer/instruktør:

Erfarne instruktører.