1672 Utdannelse/trening- turkoordinator

Godkjent for 8–33 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Å utdanne og trene turkoordinatorer til å håndtere typiske situasjoner med grupper på vannet, på trygt og sikkert vis.\ I tillegg vil deltakerne lære om behovsavdekking og evaluering i forbindelse med turkoordinering

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kajakkpadlere som vil ta ansvaret for kajakkturer i regi av DNT Drammen og Omegn.

Innhold

1. samling
TmL: 3
TuL: 2
Tema:
Behovsavdekking og tilbakemelding fra (kommende) koordinatorer.

Stikkord:
Status, behov, resurser

Arbeidsform og gjennomføring:
Gruppediskusjoner som skal resultere i en handleplan, utdannelses- og vervebehov.

Problemstillinger:

 • Hvor er vi/status?
 • Hva har endret seg i gruppen/omverdenen?
 • Hvilke behov har vi for neste sesong?

2. samling
TmL: 16
Tema:
Trening og kompetanseutvikling innen padling, redning og turledelse.

Stikkord:
Kajakk teknikk, sikkerhet, redning, formidling, felles regler, struktur.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk trening i kajakk, teori og diskusjoner/oppgaveløsning i grupper.

Problemstillinger:

 • Hvordan bli trygg og sikker koordinator?
 • Hvordan holde oversikt over grupper?
 • Planlegging og avvikling av turer.
 • Hvordan håndtere nød-/krisesituasjoner?

3. samling
TmL: 6
TuL: 6
Tema:
Evaluering, oppsamling av erfaringer, innspill til revidering av kurs.

Stikkord:
Evaluering, tilbakemeldinger, revidering, planlegning

Arbeidsform og gjennomføring:
Gruppediskusjoner og styrte diskusjoner.

Problemstillinger:

 • Hva var godt/mindre godt?
 • Hva skal vi endre?
 • Har vi handlet korrekt?
 • Hvordan kan vi bli enda bedre?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

Vi har laget en hjemmeside med 30+ sider og dokumenter med «best practice» inne padling, sikkerhet, rutiner og tilbakemeldinger. Se: koordinator.turglede.org (alternativt: http://www.turglede.org/koordinator)

For lærer/instruktør:

Samme hjemmeside som over samt relevant supplerende litteratur.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold. 

Krav til lærer/instruktør

Hovedansvarlig: erfaren padler og formidler med våttkort som min. «Aktivitetsleder» fra Norges Padleforbund.

Andre ressurser: God erfaring inne relevante områder ved deltakelse som underviser.

Avsluttende prøve/eksamen

3. samling er sesongevaluering. Løpende evaluering på selve kurset (samling #2)

Utfyllende opplysninger

Det er behov for minst 2 koordinatorer på hver tur. Det er derfor vi satser på å ha så mange deltakere – vi vil ikke slite dem ut i løpet av sesongen. Team- building/samarbeidsaspektet er en viktig del av helgesamlingen.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.