1671 Fluekasting - viderekomne

Godkjent for 8 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Forbedre grunnkastet, spesielt med tanke på dobbeltrekk.\ Få en gjennomgang med instruktør og trening på andre typer kast, slik som vannkast,spey og rullekast.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som har vært gjennom et nybegynnerkurs, eller har øvd litt på egen hånd.

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Tema: Forbedring av grunnkastet

Stikkord:
Grunnkast, dobbeltrekk

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praktiske øvelser med instruksjon

2. samling
TmL: 4
Tema:
Tema: Andre typer kast

Stikkord:
Vannkast,rullekast,spey

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praktiske øvelser med instruksjon

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Som tilleggslitteratur anbefales Mathias Lilleheims bok og DVD "ZzzzzzAP".\ Boken "Fluefiske trinn for trinn" av Frank Strifeldt, Andreas Fismens DVD "Rett linje" og Mel Kriegers bok og DVD "Kunsten å kaste med flue", er gode supplementer.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.