1671 Fluekasting - viderekomne

Mål:

Forbedre grunnkastet, spesielt med tanke på dobbeltrekk.
Få en gjennomgang med instruktør og trening på andre typer kast, slik som vannkast,spey og rullekast.

Målgruppe:

Alle som har vært gjennom et nybegynnerkurs, eller har øvd litt på egen hånd.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Tema: Forbedring av grunnkastet

Stikkord:

Grunnkast, dobbeltrekk

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktiske øvelser med instruksjon

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Tema: Andre typer kast

Stikkord:

Vannkast,rullekast,spey

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktiske øvelser med instruksjon

Litteratur/materiell for deltakerne:

Som tilleggslitteratur anbefales Mathias Lilleheims bok og DVD "ZzzzzzAP".
Boken "Fluefiske trinn for trinn" av Frank Strifeldt, Andreas Fismens DVD "Rett linje" og Mel Kriegers bok og DVD "Kunsten å kaste med flue", er gode supplementer.

:

Opplegg for evaluering:

Evalueringsskjema tilsvarende NJFF\'s