1670 Stauder dyrket i rabatter og som solitære i kar.

Mål:

Få mer innsikt og kunnskap om dyrking av stauder og kunne gi kunnskapen videre i nærmiljøet.

Målgruppe:

Nye og mer erfarne hageinteresserte.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Plassering og utforming av staudebed

Stikkord:

Tilpasninger til eksisterende vegetasjon og eventuelle sitteplasser, jordtyper, jordforbedring.
Solrike og skyggefulle partier

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning,gruppediskusjon, oppsummering. Staudeboka brukes aktivt.

Problemstillinger:

Hvordan påvirkes eksisterende vegetasjon lys- og klimaforhold min hage? Hvordan er grunnforholdene?

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Hvilken staude hvor?

Stikkord:

Farger og former, fargelære, planlegge et staudebed i egen hage, sette opp liste over aktuelle stauder for lys og skygge.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning, gruppediskusjon, oppsummering. Staudeboka brukes for å finne aktuelle stauder.

Problemstillinger:

Komponere et nytt staudebed, fornying av etablerte bed, bedre utnytting av skyggefulle partier i hagen.

3. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Solitære stauder, stauder dyrket i kar.

Stikkord:

Høye stauder brukt som leplanting eller enkeltvis som "skulpturer" i hagen. Stauder egnet til dyrking i kar.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning, gruppediskusjon, oppsummering, staudeboka brukes.

Problemstillinger:

Egnet plassering og bruk av solitære stauder.
Stauder som må overvintres i kontrollert klima.

4. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

"Drømmehagen" tar form

Stikkord:

Ny kunnskap omsettes i praksis.

Arbeidsform og gjennomføring:

Hagebesøk, diskusjon og deling av erfaringer, oppsummering.

Problemstillinger:

Hvilken nytte hadde vi av studieringen? Ny kunnskap skaper forventninger om større evne hos deltakerne til å gjøre nærmiljøet triveligere og spre interessen til stadig flere.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Hageselskapets Staudebok v/Tommy Tønsberg

Krav til lærer/instruktør:

Gartner med kjennskap til lokale klimaforhold og stor kunnskap om stauder.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Den samme som for deltakerne.

Opplegg for evaluering:

Oppsummering for hver samling og tilbakemelding fra deltakerne på siste samling.