1670 Stauder dyrket i rabatter og som solitære i kar.

Godkjent for 4–25 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Få mer innsikt og kunnskap om dyrking av stauder og kunne gi kunnskapen videre i nærmiljøet.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Nye og mer erfarne hageinteresserte.

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Plassering og utforming av staudebed

Stikkord:
Tilpasninger til eksisterende vegetasjon og eventuelle sitteplasser, jordtyper, jordforbedring.\ Solrike og skyggefulle partier

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning,gruppediskusjon, oppsummering. Staudeboka brukes aktivt.

Problemstillinger:
Hvordan påvirkes eksisterende vegetasjon lys- og klimaforhold min hage? Hvordan er grunnforholdene?

2. samling
TmL: 3
Tema:
Hvilken staude hvor?

Stikkord:
Farger og former, fargelære, planlegge et staudebed i egen hage, sette opp liste over aktuelle stauder for lys og skygge.

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning, gruppediskusjon, oppsummering. Staudeboka brukes for å finne aktuelle stauder.

Problemstillinger:
Komponere et nytt staudebed, fornying av etablerte bed, bedre utnytting av skyggefulle partier i hagen.

3. samling
TmL: 3
Tema:
Solitære stauder, stauder dyrket i kar.

Stikkord:
Høye stauder brukt som leplanting eller enkeltvis som "skulpturer" i hagen. Stauder egnet til dyrking i kar.

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning, gruppediskusjon, oppsummering, staudeboka brukes.

Problemstillinger:
Egnet plassering og bruk av solitære stauder.\ Stauder som må overvintres i kontrollert klima.

4. samling
TmL: 3
Tema:
"Drømmehagen" tar form

Stikkord:
Ny kunnskap omsettes i praksis.

Arbeidsform og gjennomføring:
Hagebesøk, diskusjon og deling av erfaringer, oppsummering.

Problemstillinger:
Hvilken nytte hadde vi av studieringen? Ny kunnskap skaper forventninger om større evne hos deltakerne til å gjøre nærmiljøet triveligere og spre interessen til stadig flere.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Hageselskapets Staudebok v/Tommy Tønsberg

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Gartner med kjennskap til lokale klimaforhold og stor kunnskap om stauder.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.