167 Do As I Do

Godkjent for 12–14 timer  |  4–10 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet er å lære fører de grunnleggende treningsprinsippene for hvordan hunder imiterer adferd.

* Gjennom teoretisk og praktisk gjennomgang lære prinsipper for å imitere adferd.

* Lære enkle hermeoppgaver basert på det hunden kan fra før.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppen er hundeførere som har trent litt hund før, og som har en hund som ønsker å jobbe med fører og er kontaktsøkende i treningssituasjon. Hunden må også kunne sitt og bli.

Innhold

  • Kurset starter med å lære prinsippene for hvordan vi får en hund til å imitere vår adferd. Først teoretisk, deretter i praksis. Da grunnprinsippene er etablert.
  • Vi gir hunden enkle hermeoppgaver basert på øvelser den allerede kan fra før, for eksempel "snurr", "sitt","plukk opp en gjenstand", "går rundt en stol", "gå opp i en stol".
  • Oppgaver utføres ved at fører har hunden i sitt og bli - deretter utfører fører oppgaven (f.eks gå rundt en stol), mens hunden ser på - og målet er da at hunden skal på kommando om å kopiere adferden (f.eks "kopi") velger å gå rundt stolen selv.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

PDF, presentasjon fra instruktør, film.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Instruktører må ha bred erfaring fra hundetrening, og spesiell erfaring fra arbeid med hund som bygger på prinsippet om imitering av adferd.

Utfyllende opplysninger

Do as I do" er kort fortalt, en "hermegåsa" lek med din hund - på norsk: "Gjør som meg".
Do as I do er et uttrykk som stammer fra flere forskningsprosjekter
hvor man studerte hunders forhold til mennesker.
Det ble gjort en rekke forsøk hvor man blant annet målte hvorvidt
hunder foretrekker å kopiere mennesker eller hunder når de skulle løse
problemer. Forskningen viste at hunder bruker mye tid på å studere
menneskelig adferd, og i noen forsøk viste hundene også tegn til å
imitere menneskelig adferd.Dette har ført til en rekke nye forsøk hvor man ser hvor gode hunder faktisk er til å herme etter mennesker. Man utviklet metoder for å se
om hunden kunne imitere mennesker, såkalt ”Do as I do trening”, eller
”Gjør som meg” på norsk. Det er disse forsøkene som er bakgrunnen for ”Do as I do” kurset. Det viser seg nemlig at hunder er svært dyktige imitatorer, og mange
hunder tar dette ganske lett.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.