1669 Allunrot- Heuchera, Tiarella, Heucherella

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi deltakerne kunnskap om planteslektens mangfold, dyrking og formering.\ Gi inspirasjon til å bruke disse plantene i egen hage.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hageinteresserte som ønsker å lære mer om alunrot.

Innhold

1. samling
TmL: 2
TuL: 1
Tema:
Familien, slekten, arter og hybrider. Norske navn

Stikkord:
Forskjellige former for alunrot etter voksested

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag og samtale

Problemstillinger:
Hvilke av disse plantene vil trives i våre hager og under hvilke forhold?

2. samling
TuL: 2
Tema:
Plantenes oppbygging, dyrking og sykdommer

Stikkord:
Blomster, blader, rotsystemer. Hvordan dele alunrot, frøsåing?

Arbeidsform og gjennomføring:
Gruppearbeid og samtale

Problemstillinger:
Hvordan dyrke disse artene? Hvilke vil trives i våre hager?

3. samling
TuL: 3
Tema:
Tilpasningsdyktige alunrot

Stikkord:
Dyrking, formering og sykdommer

Arbeidsform og gjennomføring:
Besøk i hager med mange forskjellige typer alunrot. Utveksling av erfaringer.

Problemstillinger:
Hva er det viktig å være oppmerksom på? Deltakerne utveksler kunnskap og egne erfaringer.

4. samling
TmL: 1
TuL: 3
Tema:
Flere tilpasningsdyktige typer alunrot.

Stikkord:
Dyrking, formering, sykdommer. Planter som trives sammen med alunrot.

Arbeidsform og gjennomføring:
Besøk i hagesentre som dyrker og har godt utvalge av alunrot. Foredrag og omvisning

Problemstillinger:
Hva er det viktig å være oppmerksom på? Deltakerne utveksler kunnskap og egne erfaringer.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Charles and Martha Oliver: Heuchera, Tiarella, and Heucherella : a gardener's guide. - London : Batsford, 2006. - 160 s. - ISBN-13:978-0-7134-9009-1 og ISBN-10: 0-7134-9009-8

Dan Heims and Grahame Ware: Heucheras and Heucherellas : Coral Bells and Foamy Bells. - Portland, Oregon : Timber Press, cop. 2005. - 208 s. ISBN 0-88192-702-3.

Ellers mye å finne om disse plantene på Internett.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

En person som har gode kunnskaper om alunrot.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.