1669 Allunrot- Heuchera, Tiarella, Heucherella

Mål:

Gi deltakerne kunnskap om planteslektens mangfold, dyrking og formering.
Gi inspirasjon til å bruke disse plantene i egen hage.

Målgruppe:

Hageinteresserte som ønsker å lære mer om alunrot.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset

1. samling

Timer med lærer: 2

Timer uten lærer: 1

Tema:

Familien, slekten, arter og hybrider. Norske navn

Stikkord:

Forskjellige former for alunrot etter voksested

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag og samtale

Problemstillinger:

Hvilke av disse plantene vil trives i våre hager og under hvilke forhold?

2. samling

Timer uten lærer: 2

Tema:

Plantenes oppbygging, dyrking og sykdommer

Stikkord:

Blomster, blader, rotsystemer. Hvordan dele alunrot, frøsåing?

Arbeidsform og gjennomføring:

Gruppearbeid og samtale

Problemstillinger:

Hvordan dyrke disse artene? Hvilke vil trives i våre hager?

3. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Tilpasningsdyktige alunrot

Stikkord:

Dyrking, formering og sykdommer

Arbeidsform og gjennomføring:

Besøk i hager med mange forskjellige typer alunrot. Utveksling av erfaringer.

Problemstillinger:

Hva er det viktig å være oppmerksom på? Deltakerne utveksler kunnskap og egne erfaringer.

4. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 3

Tema:

Flere tilpasningsdyktige typer alunrot.

Stikkord:

Dyrking, formering, sykdommer. Planter som trives sammen med alunrot.

Arbeidsform og gjennomføring:

Besøk i hagesentre som dyrker og har godt utvalge av alunrot. Foredrag og omvisning

Problemstillinger:

Hva er det viktig å være oppmerksom på? Deltakerne utveksler kunnskap og egne erfaringer.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Charles and Martha Oliver: Heuchera, Tiarella, and Heucherella : a gardener\'s guide. - London : Batsford, 2006. - 160 s. - ISBN-13:978-0-7134-9009-1 og ISBN-10: 0-7134-9009-8
Dan Heims and Grahame Ware: Heucheras and Heucherellas : Coral Bells and Foamy Bells. - Portland, Oregon : Timber Press, cop. 2005. - 208 s. ISBN 0-88192-702-3.
Ellers mye å finne om disse plantene på Internett

Krav til lærer/instruktør:

En person som har gode kunnskaper om alunrot.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

D.S. som ovenfor i litteratur og materiell

Opplegg for evaluering:

Muntlig etter hver samling