1668 Potteplanter- stell og formering

Godkjent for 4–12 timer  |  4–50 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi innføring og lære om stell av potteplanter.

  • Innføring i diverse sykdommer, skadedyr, vinter stell, ompotting, formering o.l
  • Få øynene opp for de gode gamle plantene som har eksistert rundt om i hjemmene i generasjoner, og som nå er i ferd med å forvinne med "bestemødre"-generasjonen.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hagelagets medlemmer, men også andre interesserte

Innhold

1. samling
Timer uten lærer: 4
Tema:
Stell av en kjent klassiker ; fuksia. Stell og formering av løk og knoll planter

Stikkord:
-sykdommer og bekjempelse av disse. Fuksia
-oppbevaring på vinteren, samt hvordan forberede planten for vinter lagring og hvordan behandle den på våren.
-stell av knoller
-formering og driving av knoller

Arbeidsform og gjennomføring:
Vi benytter oss av solid kunnskap fra medlemmer av hagelaget som foredrar om disse temaene. Åpen dialog med spørsmål og svar.

Problemstillinger:
Dersom det kommer mange spørsmål, kan det bli litt liten tid til alle tema.

2. samling
Timer med lærer: 4
Tema:
Potteplanter

Stikkord:
-Hvordan ta vare på potteplanetene, stell av potteplanter gjennom året
-formering ved deling, stikklinger og frø
-De forskjellige typer grønnplanter og blomsterplanter. Litt historie

Arbeidsform og gjennomføring:
Gjennomføres på ett gartneri med gartner som viser og forteller.

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Deltakere får delt ut noe materiell om forskjellige skadedyr og sykdommer.

Deltakerne blir oppfordret til å ta egene notater.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

God kunnskap, fortrinnsvis faglært gartner

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.