1665 Prydgress, bregner og bladplanter

Mål:

Få kunnskap om prydgress, bregner og bladplanter som trives i hagen og lære om stell av disse plantene

Målgruppe:

Alle med interesse for hage.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Bruk av prydgress, bregner og bladplanter i hagen

Stikkord:

Forskjellig prydgress, bregner og bladplanter.
Innføring i temaet.

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag med mulighet for spørsmål.

Problemstillinger:

Bladplanters mangfold og hvordan man skaper gode vekstvilkår for disse.

2. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Prydgress og bregner som trives i innlandet.

Stikkord:

Krav til jord, voksested, klima, stell.

Arbeidsform og gjennomføring:

Gruppearbeid.

Problemstillinger:

Hvordan skape vekst og trivsel for prydgress og bregner?

3. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Jord, voksested, klima og stell

Stikkord:

Samplanting av prydgress, bregner i hagen

Arbeidsform og gjennomføring:

Gruppearbeid

Problemstillinger:

Samplanting av prydgress, bregner i hagen

4. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Interessante hager med prydgress, bregner

Stikkord:

Dyrking, formering, sykdommer.

Arbeidsform og gjennomføring:

Hagebesøk.

Problemstillinger:

Deltakerne lager sine egne problemstillinger.

5. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Fortsettelse av fjerde samling. Interessante hager med bladplanter

Stikkord:

Dyrking, formering, sykdommer.

Arbeidsform og gjennomføring:

Hagebesøk.

Problemstillinger:

Deltakerne lager sine egne problemstillinger.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Prydgress, Tun forlag/landbruksforlaget.
Stauder Gyldendals forla.
Norsk hagetidende, Diverse hagebøker

Krav til lærer/instruktør:

Erfaring med prydgress og bregner

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Hagelitteratur