1665 Prydgress, bregner og bladplanter

Godkjent for 8–15 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Få kunnskap om prydgress, bregner og bladplanter som trives i hagen og lære om stell av disse plantene.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle med interesse for hage.

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Bruk av prydgress, bregner og bladplanter i hagen

Stikkord:

  • Forskjellig prydgress, bregner og bladplanter.
  • Innføring i temaet.

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag med mulighet for spørsmål.

Problemstillinger:
Bladplanters mangfold og hvordan man skaper gode vekstvilkår for disse.

2. samling
TuL: 3
Tema:
Prydgress og bregner som trives i innlandet.

Stikkord:
Krav til jord, voksested, klima, stell.

Arbeidsform og gjennomføring:
Gruppearbeid.

Problemstillinger:
Hvordan skape vekst og trivsel for prydgress og bregner?

3. samling
TuL: 3
Tema:
Jord, voksested, klima og stell

Stikkord:
Samplanting av prydgress, bregner i hagen

Arbeidsform og gjennomføring:
Gruppearbeid

Problemstillinger:
Samplanting av prydgress, bregner i hagen

4. samling
TuL: 3
Tema:
Interessante hager med prydgress, bregner

Stikkord:
Dyrking, formering, sykdommer.

Arbeidsform og gjennomføring:
Hagebesøk.

Problemstillinger:
Deltakerne lager sine egne problemstillinger.

5. samling
TuL: 3
Tema:
Fortsettelse av fjerde samling. Interessante hager med bladplanter

Stikkord:
Dyrking, formering, sykdommer.

Arbeidsform og gjennomføring:
Hagebesøk.

Problemstillinger:
Deltakerne lager sine egne problemstillinger.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

  • Prydgress, Tun forlag/landbruksforlaget.
  • Stauder Gyldendals forla.
  • Norsk hagetidende, Diverse hagebøker

For lærer/instruktør:

  • Hagelitteratur

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Erfaring med prydgress og bregner

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.