166 Restaurering av staudebed

Godkjent for 12-15 timer  |  5-30 deltakere

Mål, læringsmål

Målet med kurset er at medlemmene skal være bedre rustet til å vurdere, planlegge og utføre istandsetting av gamle overgrodde staudebed.

 • Lære å ta vare på det som er av stauder og sortere staudene ut fra ugresset.

Målgruppe og forkunnskaper

Alle er i målgruppen og det kreves ingen forkunnskaper

Kursinnhold

Tema- Planlegging (med lærer 2X3 timer)

 • Utarbeide plan for det aktuelle bedet
 • Oversikt over dagens situasjon og tilstand
 • Hva finnes av plante materiell og kan vi ta vare på og bruke noe av det på nytt
 • Hvilken tilstand er det på jorda i bedet
 • Oppmåling, registrering av planter, lage kart og plan
 • Er det planter som viser seg å være uegnet for dette beddet
 • Nye sorter inn for de som eventuelt ikke er egnet

Tema- Gjennomføring på ett aktuelt bed (med lærer 3X3 timer)

 • Oppstart med gjennomgang av utarbeidet plan -Merking og måling
 • gjennomføre plan for behandling av de forskjellige staudetyper. "Hvordan rense og ta vare på for senere bruk"
 • Beregne tid, vil vi rekke over hele bedet?
 • Praktisk del hvor vi gjennomfører planlagte plan

Evaluering av prosjektet

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Diskusjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Det blir utarbeidet eget kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Vi stiller som krav at instruktør bør være gartner/ anleggsgartner

Læringsressurser

 • Praktisk kunnskap fra de to instruktørene som er forholdsvis anleggsgartner og gartner.
 • Presentasjoner av tidligere planer og gjennomføringer av lignende prosjekter.
 • Gamle planer over aktuelt staudebed.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.