166 Restaurering av staudebed

Godkjent for 12–15 timer  |  4–30 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet med kurset er at medlemmene skal være bedre rustet til å vurdere, planlegge og utføre istandsetting av gamle overgrodde staudebed.

* Lære å ta vare på det som er av stauder og sortere staudene ut fra ugresset.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle er i målgruppen og det kreves ingen forkunnskaper

Innhold

Tema- Planlegging (med lærer 2X3 timer)

 • Utarbeide plan for det aktuelle bedet
 • Oversikt over dagens situasjon og tilstand
 • Hva finnes av plante materiell og kan vi ta vare på og bruke noe av det på nytt
 • Hvilken tilstand er det på jorda i bedet
 • Oppmåling, registrering av planter, lage kart og plan
 • Er det planter som viser seg å være uegnet for dette beddet
 • Nye sorter inn for de som eventuelt ikke er egnet

Tema- Gjennomføring på ett aktuelt bed (med lærer 3X3 timer)

 • Oppstart med gjennomgang av utarbeidet plan -Merking og måling
 • gjennomføre plan for behandling av de forskjellige staudetyper. "Hvordan rense og ta vare på for senere bruk"
 • Beregne tid, vil vi rekke over hele bedet?
 • Praktisk del hvor vi gjennomfører planlagte plan

Evaluering av prosjektet

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

* Praktisk kunnskap fra de to instruktørene som er forholdsvis anleggsgartner og gartner.
* Presentasjoner av tidligere planer og gjennomføringer av lignende prosjekter.
* Gamle planer over aktuelt staudebed.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Vi stiller som krav at instruktør bør være gartner/ anleggsgartner

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.