1659 NRH Figurant Lavine del 1

Godkjent for 8–36 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Kurset tar sikte på å gjøre deltakeren til gode figuranter for NRH ved vinterforhold i fjellet.
- Lære opp figuranter som en viktig ressurs, for og kunne få gode ekvipasjer i NRH.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Medlemer på lavere nivå i utdanning, og andre deltakere som har lyst og få større kunnskap om vinterfjellet og samtidig er glade i hund.

Innhold

1. samling
TmL: 5
Tema:
Kursåpning

Stikkord:

 • Informasjon om kurset, praktiske opplysninger.
 • Utdeling av kursperm, bli kjent prosess.
 • Gjennomgang av utstyret til den enkelte.
 • Demonstrasjon belønning av hund, her skal forskjellige belønningsformer demonstreres for deltakeren.

Arbeidsform og gjennomføring:
Plenum inne og ute.

2. samling
TmL: 5
Tema:
Teori om lokale frostskader og generell nedkjøling ( hypotermi)

Stikkord:

 • Dette gjennomføres som en teoridel, der en også gjennomføre øvelser 3 og 3 på praktisk ferdigheter i forhold til konservering av pasient.
 • Samt bekledning i vinterfjellet med fokus på figurantrollen.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori / praktiske øvelser

3. samling
TmL: 8
Tema:
Snø og snøskred lære

Stikkord:

 • Gjennomgang av teori i forhold til snøskredlære, sikkert veivalg i vinterfjellet.
 • Vurdering av skredfare, jobbe i grupper med og gjennomføre snøprofiler,
 • Spadeprøver, blokk tester.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og gruppearbeid og ferdighetstrening ute i små grupper, med veiledning.

4. samling
TmL: 6
Tema:
Organisering og tilrettelegging ved snøskred.

Stikkord:

 • Her skal deltakeren få en innføring i hvordan de forskjellige funksjonene som inngår ved organisering av snøskredulykker, utgraving av skredtatte og ikke minst egensikkerhet.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praktiske øvelser.

5. samling
TmL: 6
Tema:
Sambandslære

Stikkord:

 • Undervisning i sambandslære, bruk av VHF radio, hvordan fungerer radioene, svakheter og styrker, med spesielt fokus på vinterforhold.
 • Fonetisk alfabete.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praktiske øvelser.

6. samling
TmL: 6
Tema:
Kart og kompass i vinterfjellet, samt innføring i bruk av GPS

Stikkord:

 • innføring i bruk av kart, der en har fokus på oppbygging og forståelsen av kart som verktøy.
 • Lære å navigere med hjelp av kart og kompass.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praktiske øvelser.

7. samling
Tema:
Figurantarbeid der deltakerene tilrettelegger for snøskredøvelser med opparbeidelse av snøskred, og figurantgroper, samt praktisk figurant arbeid

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk arbeid og ferfeksjonering

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Egenprodusert fagmateriell.

For lærer/instruktør:
- Den lille snøskredboken, og NGI sin veileder.
- Norges Røde Kors sine skredkort.
- Sambandslære leksjoner fra NRH

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør i Norske Redningshunder, eller erfaren hundefører.

Avsluttende prøve/eksamen

Kursene evalueres fortløpende med evalueringer underveis og en sluttevaluering.

Utfyllende opplysninger

Kurset kjøres parallelt med Hovedkurs Vinter sine fagplaner på 71 timer. Vanligvis går kursene fra Søndag til Søndag.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.