1659 NRH Figurant Lavine del 1

Mål:

Kurset tar sikte på å gjøre deltakeren til gode figuranter for NRH ved vinterforhold i fjellet.
Lære opp figuranter som en viktig ressurs, for og kunne få gode ekvipasjer i NRH.

Målgruppe:

Medlemer på lavere nivå i utdanning, og andre deltakere som har lyst og få større kunnskap om vinterfjellet og samtidig er glade i hund.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset kjøres parallelt med Hovedkurs Vinter sine fagplaner på 71 timer. Vanligvis går kursene fra Søndag til Søndag.

1. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Kursåpning

Stikkord:

Informasjon om kurset, praktiske opplysninger. Utdeling av kursperm, bli kjent prosess. Gjennomgang av utstyret til den enkelte. Demonstrasjon belønning av hund, her skal forskjellige belønningsformer demonstreres for deltakeren.

Arbeidsform og gjennomføring:

Plenum inne og ute.

2. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Teori om lokale frostskader og generell nedkjøling ( hypotermi)

Stikkord:

Dette gjennomføres som en teoridel, der en også gjennomføre øvelser 3 og 3 på praktisk ferdigheter i forhold til konservering av pasient. Samt bekledning i vinterfjellet med fokus på figurantrollen.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori / praktiske øvelser

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Snø og snøskred lære

Stikkord:

Gjennomgang av teori i forhold til snøskredlære, sikkert veivalg i vinterfjellet. Vurdering av skredfare, jobbe i grupper med og gjennomføre snøprofiler, Spadeprøver, blokk tester.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og gruppearbeid og ferdighetstrening ute i små grupper, med veiledning.

4. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Organisering og tilrettelegging ved snøskred.

Stikkord:

Her skal deltakeren få en innføring i hvordan de forskjellige funksjonene som inngår ved organisering av snøskredulykker, utgraving av skredtatte og ikke minst egensikkerhet.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktiske øvelser.

5. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Sambandslære

Stikkord:

Undervisning i sambandslære, bruk av VHF radio, hvordan fungerer radioene, svakheter og styrker, med spesielt fokus på vinterforhold. Fonetisk alfabete.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktiske øvelser.

6. samling

Timer med lærer: 6

Tema:

Kart og kompass i vinterfjellet, samt innføring i bruk av GPS

Stikkord:

innføring i bruk av kart, der en har fokus på oppbygging og forståelsen av kart som verktøy. Lære å navigere med hjelp av kart og kompass.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktiske øvelser.

7. samling

Tema:

Figurantarbeid der deltakerene tilrettelegger for snøskredøvelser med opparbeidelse av snøskred, og figurantgroper, samt praktisk figurant arbeid

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk arbeid og ferfeksjonering

Litteratur/materiell for deltakerne:

Egenprodusert fagmateriell.

Krav til lærer/instruktør:

Godkjent instruktør i Norske Redningshunder, eller erfaren hundefører.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Den lille snøskredboken, og NGI sin veileder. Norges Røde Kors sine skredkort. Sambandslære leksjoner fra NRH

Opplegg for evaluering:

Kursene evalueres fortløpende med evalueringer underveis og en sluttevaluering.