1657 Sy Luhkka ( samisk poncho)

Mål:

Lære å sy sin egen Luhkka. Samisk/doudgi.
Lære å bruke symaskin.

Målgruppe:

Foreldre og barn i klubben

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 2

Tema:

Bestemme seg for farger, stoff, mønster, applikasjon. Ta mål.

Stikkord:

Lage bestilling av materialer

Arbeidsform og gjennomføring:

Gjennomgang av type stoffkvalitet. Hva kreves av syferdighet? Gjennomgang av hva man må øve på til neste gang.

Problemstillinger:

Fargesammensettning, symaskinopplæring/gjennomgang/oppfrisking.

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Mønster til Luhkka

Stikkord:

Mønster og klipp, start sying.

Arbeidsform og gjennomføring:

Lærer viser og gjennomgår. Praktisk kurskveld i å lage mønster og klippe ferdig stoffet. Kargjøring til sying.

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Sy ferdig Luhkka

Stikkord:

Hjelp til gjennomføring

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk gjennomføring, hjelp fra lærer

Problemstillinger:

Få ferdig sine Luhkka

Litteratur/materiell for deltakerne:

Samiske drakter og plagg. Sør-Varanger Luhkka
Eget kurshefte som lærer har laget.

Krav til lærer/instruktør:

Har gjennomført lignende kurs før. Er utdannet innen håndverket. Flink til å lære videre, også til barn.

Opplegg for evaluering:

Etter endt kurs fyller deltakere ut evalueringskjema.