1657 Sy Luhkka ( samisk poncho)

Godkjent for 8–13 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære å sy sin egen Luhkka. Samisk/doudgi.

Lære å bruke symaskin.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Foreldre og barn i klubben

Innhold

1. samling
TmL: 3
TuL: 2
Tema:
Bestemme seg for farger, stoff, mønster, applikasjon. Ta mål.

Stikkord:
Lage bestilling av materialer

Arbeidsform og gjennomføring:
Gjennomgang av type stoffkvalitet. Hva kreves av syferdighet? Gjennomgang av hva man må øve på til neste gang.

Problemstillinger:
Fargesammensettning, symaskinopplæring/gjennomgang/oppfrisking.

2. samling
TmL: 4
Tema:
Mønster til Luhkka

Stikkord:
Mønster og klipp, start sying.

Arbeidsform og gjennomføring:
Lærer viser og gjennomgår. Praktisk kurskveld i å lage mønster og klippe ferdig stoffet. Kargjøring til sying.

3. samling
TmL: 4
Tema:
Sy ferdig Luhkka

Stikkord:
Hjelp til gjennomføring

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk gjennomføring, hjelp fra lærer

Problemstillinger:
Få ferdig sine Luhkka

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Samiske drakter og plagg. Sør-Varanger Luhkka\ Eget kurshefte som lærer har laget.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Har gjennomført lignende kurs før. Er utdannet innen håndverket. Flink til å lære videre, også til barn.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.