1656 Villmarkshelg

Godkjent for 8–19 timer  |  4–50 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Villmarkshelg skal gi deltakerne kunnskap om dyrestell og samspillet mellom mennesker og dyr, både ville og husdyr.
De får også generell innføring i friluftsliv, ferdsel i høyfjellet, påkledning, pakking av sekk, aktiviteter på skitur.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltagere på Villmarkshelgen, juniorer

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Bli kjent

Stikkord:

 • Vi blir kjent med hverandre, livet på fjellet og Langedrag.

Arbeidsform og gjennomføring:
Bli kjent-leiker/aktiviteter og foredrag

2. samling
TmL: 10
Tema:
Dyrestell og friluftsliv

Stikkord:

Dagen er delt opp i bolker der gruppene rullerer på aktiviteter innenfor temaet dyrestell og friluftsliv.

Innhold dyrestell:

 • Dyra på Langedrag - Foredrag
 • Samspill mellom mennesker og dyr
 • dyrestell ( teori og praksis)
 • hundekjøring (teori og praksis
 • voltige (teori og praksis)

Innhold friluftsliv:

 

 • Fjellvettreglene

 • Hvordan kle seg for en dag i fjellet

 • Pakking av sekk (innhold)

 • Bål- hvordan fyre opp bål

 • Mat på bål

 • Hvordan ferdes i fjellet

 • Kart og kompass

 • Ski og skileik

Arbeidsform og gjennomføring:
Enkel teori, kurset holdes ute i naturen og rundt om på fjellgården. Praktiske øvelser, gruppearbeid, praktisk, demonstrasjon

Problemstillinger:
Hvordan ferdes i fjellet vinterstid: hvordan gjøre opp ild, grave beskyttelse, orientere seg?

3. samling
TmL: 7
Tema:
Dyrestell og friluftsliv

Stikkord:
Dagen er delt opp i bolker der gruppene rullerer på aktiviteter innenfor temaet dyrestell og friluftsliv.

Innhold dyrestell:

 • Dyra på Langedrag - Foredrag
 • Samspill mellom mennesker og dyr
 • dyrestell ( teori og praksis)
 • hundekjøring (teori og praksis)
 • voltige (teori og praksis)

Innhold friluftsliv:

 • Fjellvettreglene
 • Hvordan kle seg for en dag i fjellet
 • Pakking av sekk (innhold)
 • Bål- hvordan fyre opp bål
 • Mat på bål
 • Hvordan ferdes i fjellet
 • Kart og kompass
 • Ski og skileik
 • Omvisning hos de ville dyrene - teori og demonstrasjon

Arbeidsform og gjennomføring:
Enkel teori, kurset holdes ute i naturen og rundt om på fjellgården. Praktiske øvelser, gruppearbeid, praktisk, demonstrasjon

Problemstillinger:
De enkelte dyrs opprinnelse og naturlige leveområder, byttedyr og predatorer, hva som truer dem i dagens samfunn og hvordan vi kan være med å ta vare på disse dyrene på en best mulig måte.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- 4H Norges hjemmeside
- 4H Buskeruds hjemmeside
- 4H Norges friluftslivshefte "Ut på tur"

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Spesialkompetanse innen de ulike temaene

Avsluttende prøve/eksamen

Evaluering mellom instruktør og deltaker på slutten av kurset.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.