1656 Villmarkshelg

Mål:

Villmarkshelg skal gi deltakerne kunnskap om dyrestell og samspillet mellom mennesker og dyr, både ville og husdyr.
De får også generell innføring i friluftsliv, ferdsel i høyfjellet, påkledning, pakking av sekk, aktiviteter på skitur.

Målgruppe:

Deltagere på Villmarkshelgen, juniorer

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 3 til 50 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Bli kjent

Stikkord:

Vi blir kjent med hverandre, livet på fjellet og Langedrag.

Arbeidsform og gjennomføring:

Bli kjent-leiker/aktiviteter og foredrag

2. samling

Timer med lærer: 10

Tema:

Dyrestell og friluftsliv

Stikkord:

Dagen er delt opp i bolker der gruppene rullerer på aktiviteter innenfor temaet dyrestell og friluftsliv.
Innhold dyrestell:
- Dyra på Langedrag - Foredrag
- Samspill mellom mennesker og dyr
- dyrestell ( teori og praksis)
- hundekjøring (teori og praksis
- voltige (teori og praksis)

Innhold friluftsliv:
- Fjellvettreglene
- Hvordan kle seg for en dag i fjellet
- Pakking av sekk (innhold)
- Bål- hvordan fyre opp bål
- Mat på bål
- Hvordan ferdes i fjellet
- Kart og kompass
- Ski og skileik

Arbeidsform og gjennomføring:

Enkel teori, kurset holdes ute i naturen og rundt om på fjellgården. Praktiske øvelser, gruppearbeid, praktisk, demonstrasjon

Problemstillinger:

Hvordan ferdes i fjellet vinterstid: hvordan gjøre opp ild, grave beskyttelse, orientere seg?

3. samling

Timer med lærer: 7

Tema:

Dyrestell og friluftsliv

Stikkord:

Dagen er delt opp i bolker der gruppene rullerer på aktiviteter innenfor temaet dyrestell og friluftsliv.
Innhold dyrestell:
- Dyra på Langedrag - Foredrag
- Samspill mellom mennesker og dyr
- dyrestell ( teori og praksis)
- hundekjøring (teori og praksis)
- voltige (teori og praksis)

Innhold friluftsliv:
- Fjellvettreglene
- Hvordan kle seg for en dag i fjellet
- Pakking av sekk (innhold)
- Bål- hvordan fyre opp bål
- Mat på bål
- Hvordan ferdes i fjellet
- Kart og kompass
- Ski og skileik

- Omvisning hos de ville dyrene - teori og demonstrasjon

Arbeidsform og gjennomføring:

Enkel teori, kurset holdes ute i naturen og rundt om på fjellgården. Praktiske øvelser, gruppearbeid, praktisk, demonstrasjon

Problemstillinger:

De enkelte dyrs opprinnelse og naturlige leveområder, byttedyr og predatorer, hva som truer dem i dagens samfunn og hvordan vi kan være med å ta vare på disse dyrene på en best mulig måte.

Litteratur/materiell for deltakerne:

4H Norges hjemmeside
4H Buskeruds hjemmeside
4H Norges friluftslivshefte "Ut på tur"

Krav til lærer/instruktør:

Spesialkompetanse innen de ulike temaene

Opplegg for evaluering:

Evaluering mellom instruktør og deltaker på slutten av kurset.