1655 Friluftslivsskole

Godkjent for 8–35 timer  |  5–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen praktisk friluftsliv ved å arbeide med temaene:

 • Leiretablering.
 • Bål.
 • Mat på tur.
 • Bygge gapahuk.
 • Klær og utstyr på tur.
 • Førstehjelp på tur.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Barn og unge i alderen 10.-18. år

Innhold

1. samling
TmL: 9
Tema:
Introduksjon til friluftsliv

Stikkord:
Leiretablering

 • Kjennetegn til en god overnattingsplass
 • Valg av overnattingsalternativ etter situasjon og deltakernes ferdigheter.
 • Formelle regler for bruk av naturen.
 • Prinsippet om sporløs ferdsel

Bål:

 • Hvordan finne egnet bålplass og egnet ved?
 • Hvordan lage et hensiktsmessig bål? Båltyper
 • Valg av vedtyper tilpasset opptenning og bruk.
 • Opplæring i bruk av kniv og øks.
 • Sikkerhetsrisiko og sikkerhetstiltak ved bruk av åpen flamme.

Arbeidsform og gjennomføring:
Instruksjon og praktisk øvelse

Problemstillinger:

 • Hvordan finner vi egnet overnattingssted?
 • Hvordan finner vi egnet bålplass?
 • Hvordan bruker vi ild forsvarlig?

2. samling
TmL: 9
Tema:
Mat på tur, bål og bygging av gapahuk

Stikkord:
Mat på tur:

 • Hensiktsmessig mat på tur ved at de selv lager og tilbereder maten.
 • Næringsrik mat egnet for turbruk.
 • Valg av mat ut fra situasjon.
 • Øvelse i å lage god mat på tur.
 • Viktigheten av måltider på tur og leir og behovet for økt energiinntak.
 • Kokeinnretninger.

Bygge gapahuk:

 • Hvor kan vi bygge den?
 • Hvordan bygger vi den?
 • Hva trenger vi?
 • Vi fortsetter med opplæring i bålfyring.

Arbeidsform og gjennomføring:
Instruksjon og praktisk gjennomføring

Problemstillinger:

 • Hva slags mat egner seg i naturen?
 • Hva må vi tenke på på forhånd?
 • Hvordan tilbereder vi mat på bål?
 • Hva er viktig å tenke på når vi skal bygge gapahuk?

3. samling
TmL: 9
Tema:
Klær og utstyr, mat, spikke bestikk og førstehjelp

Stikkord:
Klær og utstyr på tur:

 • Ulik type bekledning.
 • Å kle seg etter vær og vind.
 • Materialenes betydning.
 • Varmetap.
 • Hvordan holde seg varm om natten?
 • Pakking av sekk.
 • Vi fortsetter å lære om og lage mat.
 • Deltakerne lærer å spikke. En av oppgavene er å forsøke seg på eget bestikk.
 • Innføring i enkelt førstehjelp i naturen.

Arbeidsform og gjennomføring:
Instruksjon og praktisk gjennomføring

Problemstillinger:

 • Hvordan kle seg og pakke riktig for tur?
 • Hvordan bruke kniv på en fornuftig måte?
 • Hvordan utøve førstehjelp ute i det fri?

4. samling
TmL: 8
Tema:
Øvelse og opprydning

Stikkord:
Vi bruker dagen på å praktisere det vi har lært, og fortsette opplæring i flere av temaene etter behov.
Opprydning i naturen som tema. Forlate slik man fant det. Sporløs ferdsel.

Arbeidsform og gjennomføring:
Instruksjon og praktisk gjennomføring.

Problemstillinger:
Hvordan forlater man et leirsted?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Kunnskap og erfaring innen området friluftsliv.

Avsluttende prøve/eksamen

Muntlig ved avslutning av arrangementet.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.