1655 Friluftslivsskole

Mål:

 • Gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen praktisk friluftsliv ved å arbeide med temaene:
  • Leiretablering.
  • Bål.
  • Mat på tur.
  • Bygge gapahuk.
  • Klær og utstyr på tur.
  • Førstehjelp på tur.

Målgruppe:

Barn og unge i alderen 10.-18. år

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 20 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Introduksjon til friluftsliv

Stikkord:

Leiretablering:
Kjennetegn til en god overnattingsplass.
Valg av overnattingsalternativ etter situasjon og deltakernes ferdigheter.
Formelle regler for bruk av naturen.
Prinsippet om sporløs ferdsel.
Bål:
Hvordan finne egnet bålplass og egnet ved?
Hvordan lage et hensiktsmessig bål? Båltyper.
Valg av vedtyper tilpasset opptenning og bruk.
Opplæring i bruk av kniv og øks.
Sikkerhetsrisiko og sikkerhetstiltak ved bruk av åpen flamme.

Arbeidsform og gjennomføring:

Instruksjon og praktisk øvelse

Problemstillinger:

Hvordan finner vi egnet overnattingssted?
Hvordan finner vi egnet bålplass?
Hvordan bruker vi ild forsvarlig?

2. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Mat på tur, bål og bygging av gapahuk

Stikkord:

Mat på tur:
Hensiktsmessig mat på tur ved at de selv lager og tilbereder maten.
Næringsrik mat egnet for turbruk.
Valg av mat ut fra situasjon.
Øvelse i å lage god mat på tur.
Viktigheten av måltider på tur og leir og behovet for økt energiinntak.
Kokeinnretninger.

Bygge gapahuk:
Hvor kan vi bygge den? Hvordan bygger vi den? Hva trenger vi?
Vi fortsetter med opplæring i bålfyring.

Arbeidsform og gjennomføring:

Instruksjon og praktisk gjennomføring

Problemstillinger:

Hva slags mat egner seg i naturen? Hva må vi tenke på på forhånd? Hvordan tilbereder vi mat på bål?
Hva er viktig å tenke på når vi skal bygge gapahuk?

3. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Klær og utstyr, mat, spikke bestikk og førstehjelp

Stikkord:

Klær og utstyr på tur:
Ulik type bekledning.
Å kle seg etter vær og vind.
Materialenes betydning.
Varmetap.
Hvordan holde seg varm om natten?
Pakking av sekk.
Vi fortsetter å lære om og lage mat.
Deltakerne lærer å spikke. En av oppgavene er å forsøke seg på eget bestikk.
Innføring i enkelt førstehjelp i naturen.

Arbeidsform og gjennomføring:

Instruksjon og praktisk gjennomføring

Problemstillinger:

Hvordan kle seg og pakke riktig for tur?
Hvordan bruke kniv på en fornuftig måte?
Hvordan utøve førstehjelp ute i det fri?

4. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Øvelse og opprydning

Stikkord:

Vi bruker dagen på å praktisere det vi har lært, og fortsette opplæring i flere av temaene etter behov.
Opprydning i naturen som tema. Forlate slik man fant det. Sporløs ferdsel.

Arbeidsform og gjennomføring:

Instruksjon og praktisk gjennomføring.

Problemstillinger:

Hvordan forlater man et leirsted?

Krav til lærer/instruktør:

Kunnskap og erfaring innen området friluftsliv.

Opplegg for evaluering:

Muntlig ved avslutning av arrangementet.