1653 Nosework

Godkjent for 4–20 timer  |  4–10 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Å få en meningsfull og givende aktivisering av hunden. Å få hund og fører til å være et team. Å motivere fører til å aktivisere hunden sin i nosework. Å kunne fortsette å trene hunden i nosework.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle hundeeiere

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Teorigjennomgang i Nosework

Stikkord:
Hundens kapasitet. Opprinnelsen til sporten. Hvordan innlærningen foregår. Bruk av dufter.

Arbeidsform og gjennomføring:
Gruppe, filmvisning, demonstrasjon

Problemstillinger:
Arbeidsform kontra ras. Nosework i praksis. Motivasjon.

2. samling
TmL: 7
Tema:
Fra nybegynner til stjerne

Stikkord:
Innlærning av essensen. Trening av motivasjon. Spesialsøk. Om nesearbeid. Søksmønstre.

Arbeidsform og gjennomføring:
Gruppundervisning,

Problemstillinger:
Hvordan få hunden på "rett spor"? Hvordan motivere hunden optimalt?

3. samling
TmL: 6
Tema:
Nesearbeid og trening

Stikkord:
Praksis trening i forskjellige omgivelser, på fordon. Konkurranseregler. Minikonkonkurranse/eksamen.

Arbeidsform og gjennomføring:
Fellesgruppe samt 2 og 2

Problemstillinger:
Hvordan få en sikker hund i alle miljøer? Hvordan trene for konkurranse? Konkurranse kontra virkelighet.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Elev: Teorigjennomgang med egne notiser, filmvisning
Lærer: Litteratur av og praksis trening for Ron Gaunt, autoriserte instruktører i NACSW

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Autorisert Nosework- instruktør

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.