1651 Aktivt uteliv - aktivitetsleder friluftsliv

Godkjent for 8–14 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Å gi deltagerne grunnlag for å være assistenter, aktivitetsledere, instruktører og ledere på enkle turer, base-camp, friluftsleirer og friluftsaktiviteter for barn og ungdom.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom

Innhold

1. samling
TmL: 5
Tema:
Enkelt hytteliv.

Stikkord:

 • Vann; hvor finner vi det ? Henting.
 • Oppvarming av hytte; bruk av ved. Bruk av gass til matlaging. Varming av vann. Enkel matlaging.
 • Regler for bruk av hytta.
 • Sikkerhet og brannvern. DNT som organisasjon.

Arbeidsform og gjennomføring:
Det vil handle mye om, i fellesskap, å utføre/gjennomføre oppgaver slik de i praksis skal gjøres. Det vil bli gitt rom for, i fellesskap, å diskutere problemstillinger og løsninger.

Problemstillinger:

 • Hvordan skal en leder organisere oppgavene når en kommer til ei hytte med ei gruppe?
 • Er kursdeltagerne trygge på å gjøre de grunnleggende oppgavene v/ankomst?
 • Hvilke oppgaver bør gjøres først og sist?
 • Bli kjent med hvordan DNT-hyttene fungerer.

2. samling
TmL: 9
Tema:
Å bli trygg på turleder- og aktivitetslederrollen.

Stikkord:
Utvikling av egenkompetanse, ledelse, gruppedynamikk, kommunikasjon, planlegging, utstyr, aktiviteter og utfordringer.

Arbeidsform og gjennomføring:
Presentasjon av utfordringer og situasjoner. Diskusjon og oppgaveløsning. Gruppearbeid. Gjennomføring av leiker og aktiviteter.

Problemstillinger:

 • Hvordan planlegge tur og aktiviteter?
 • Hvordan gjøre tilpasninger til målgruppe og de begrensninger som natur og vær gir?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • "Lek og lær", eller tilsvarende.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Avsluttende prøve/eksamen

"Lek og lær", eller tilsvarende.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.