1651 Aktivt uteliv - aktivitetsleder friluftsliv

Mål:

Å gi deltagerne grunnlag for å være assistenter, aktivitetsledere, instruktører og ledere på enkle turer, base-camp, friluftsleirer og friluftsaktiviteter for barn og ungdom.

Målgruppe:

Ungdom

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Enkelt hytteliv.

Stikkord:

Vann; hvor finner vi det ? Henting. Oppvarming av hytte; bruk av ved. Bruk av gass til matlaging. Varming av vann. Enkel matlaging. Regler for bruk av hytta. Sikkerhet og brannvern. DNT som organisasjon.

Arbeidsform og gjennomføring:

Det vil handle mye om, i fellesskap, å utføre/gjennomføre oppgaver slik de i praksis skal gjøres. Det vil bli gitt rom for, i fellesskap, å diskutere problemstillinger og løsninger.

Problemstillinger:

Hvordan skal en leder organisere oppgavene når en kommer til ei hytte med ei gruppe?
Er kursdeltagerne trygge på å gjøre de grunnleggende oppgavene v/ankomst?
Hvilke oppgaver bør gjøres først og sist?
Bli kjent med hvordan DNT-hyttene fungerer.

2. samling

Timer med lærer: 9

Tema:

Å bli trygg på turleder- og aktivitetslederrollen.

Stikkord:

Utvikling av egenkompetanse, ledelse, gruppedynamikk, kommunikasjon, planlegging, utstyr, aktiviteter og utfordringer.

Arbeidsform og gjennomføring:

Presentasjon av utfordringer og situasjoner. Diskusjon og oppgaveløsning. Gruppearbeid. Gjennomføring av leiker og aktiviteter.

Problemstillinger:

Hvordan planlegge tur og aktiviteter?
Hvordan gjøre tilpasninger til målgruppe og de begrensninger som natur og vær gir?

Litteratur/materiell for deltakerne:

"Lek og lær", eller tilsvarende.

Krav til lærer/instruktør:

Ingen formelle krav.

Opplegg for evaluering:

Enkel muntlig evaluering mot slutten.