1650 Vinterkurs - friluftsliv

Godkjent for 8–12 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Å lære grunnleggende overlevelses-kunnskap i vinterskog. Deltakerne skal kunne gjøre opp ild, lage mat på bål, beskytte seg selv mot vær og vind, finne vann- og matkilder om vinteren.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Medlemmer i alderen 14-25 år.

Innhold

TmL: 12
Tema:
Friluftsliv - overlevelseskunnskap

Stikkord:

  • Pakking av sekk (innhold)
  • Bål
  • Mat på bål
  • hva kan vi finne av mat i skogen vinterstid: artskunnskap
  • "Grav deg ned i tide" - hvordan beskytte seg mot vær og vind
  • Orientere seg i landskapet, bedømme himmelretning
  • Signalisering

Arbeidsform og gjennomføring:
Gruppearbeid, praktisk læring, demonstrasjon

Problemstillinger:
Hvordan overleve i skogen på vinterstid: hvordan gjøre opp ild, grave beskyttelse, finne vann og mat, orientere seg, signalisere om hjelp.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- 4H Norges hjemmeside
- 4H Akershus og Oslos hjemmeside
- 4H Norges friluftslivshefte "Ut på tur"

For lærer/instruktør:
- 4H Norges hjemmeside
- 4H Akershus og Oslos hjemmeside
4H Norges friluftslivshefte "Ut på tur"

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Spesialkompetanse innen de ulike temaene

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.