1650 Vinterkurs - friluftsliv

Mål:

Å lære grunnleggende overlevelses-kunnskap i vinterskog. Deltakerne skal kunne gjøre opp ild, lage mat på bål, beskytte seg selv mot vær og vind, finne vann- og matkilder om vinteren.

Målgruppe:

Medlemmer i alderen 14-25 år.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 20 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 12

Tema:

Friluftsliv - overlevelseskunnskap

Stikkord:

- Pakking av sekk (innhold)
- Bål
- Mat på bål
- hva kan vi finne av mat i skogen vinterstid: artskunnskap
- "Grav deg ned i tide" - hvordan beskytte seg mot vær og vind
- Orientere seg i landskapet, bedømme himmelretning
- Signalisering

Arbeidsform og gjennomføring:

Gruppearbeid, praktisk læring, demonstrasjon

Problemstillinger:

Hvordan overleve i skogen på vinterstid: hvordan gjøre opp ild, grave beskyttelse, finne vann og mat, orientere seg, signalisere om hjelp.

Litteratur/materiell for deltakerne:

4H Norges hjemmeside
4H Akershus og Oslos hjemmeside
4H Norges friluftslivshefte "Ut på tur"

Krav til lærer/instruktør:

Spesialkompetanse innen de ulike temaene

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

4H Norges hjemmeside
4H Akershus og Oslos hjemmeside
4H Norges friluftslivshefte "Ut på tur"

Opplegg for evaluering:

Eget evalueringsskjema