165 Gode vekstforhold og frodig kjøkkenhage- grunnkurs

Godkjent for 8-10 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Praktisk retta kurs der deltakarane får læra grunnleggande kunnskap om å lage gode vekstforhold og frodige planter.

 • Læra om jord og jordforbedring
 • Læra om val av planter
 • Læra om gjødsling og ugras

Målgruppe og forkunnskaper

Nybegynnarar og meir erfarne.

Kursinnhold

 • Innføringsforedrag. Den økologiske kjøkkenhagen, oppal av småplanter, val av vekster, vekstskifte, plantestell 2 timar.
 • Praksis i hagen. Opparbeiding av bed, jord, jordtyper, jordforbedring, gjødsling, kompostering, klimaforbedring. 2 timar.
 • Studier utfra læreboka, befaring og etter behov som dukkar opp blant medlemmane. 2 timar.
 • Foredrag og omvisning på kjøkkenhagedagen på Tingvoll Gard 3 timar.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Forelesning
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid
 • Studiesirkel (delvis med lærer)

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Kvalifisert lærar, med erfaring.

Læringsressurser

Økologisk hagebruk av Kirsty McKinnon

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.