165 Gode vekstforhold og frodig kjøkkenhage- grunnkurs

Godkjent for 8–10 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Praktisk retta kurs der deltakarane får læra grunnleggande kunnskap om å lage gode vekstforhold og frodige planter.

* Læra om jord og jordforbedring
* Læra om val av planter
* Læra om gjødsling og ugras

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Nybegynnarar og meir erfarne.

Innhold

  • Innføringsforedrag. Den økologiske kjøkkenhagen, oppal av småplanter, val av vekster, vekstskifte, plantestell 2 timar.
  • Praksis i hagen. Opparbeiding av bed, jord, jordtyper, jordforbedring, gjødsling, kompostering, klimaforbedring. 2 timar.
  • Studier utfra læreboka, befaring og etter behov som dukkar opp blant medlemmane. 2 timar.
  • Foredrag og omvisning på kjøkkenhagedagen på Tingvoll Gard 3 timar.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Økologisk hagebruk av Kirsty McKinnon

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Forelesning
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Studiesirkel (delvis med lærer)

Krav til lærer/instruktør

Kvalifisert lærar, med erfaring.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.