1648 GPS hundepeiler - hundefører ettersøk

Mål:

Gjøre hundefører i ettersøk kompetent til å bruke GPS m/hundepeiler for egen sikkerhet, effektivt ettersøk, dokumentasjon og samhandling med søksledelse

Målgruppe:

Hundeførere i Norske Redningshunder og andre med interesse for tema

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 3

Tema:

Grunnleggende bruk av GPS

Stikkord:

Innstillinger og tilpasning av GPS
Menybruk og system
Aktuelle funksjoner
Kart og tilpasning
Veipunkt
Spor

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori, demonstrasjon og egentrening under veiledning

2. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 3

Tema:

Hundepeiler og innføring i praktisk bruk

Stikkord:

Bruk av hundepeiler for egen og evt. andres hund
Spor og sporlogg
Innstillinger for bruk av hundepeiler

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori, demonstrasjon og egentrening under veiledning

3. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 3

Tema:

Praktisk bruk av GPS, rutiner og samarbeid med KO

Stikkord:

Praktisk bruk av GPS på aksjon
Samarbeid med operativ leder/KO
CASE

Arbeidsform og gjennomføring:

Demo/workshop med praktisk bruk av GPS

Litteratur/materiell for deltakerne:

Bruksanvisning for Garmin Astro 320

Krav til lærer/instruktør:

Inngående kjennskap til Garim hundepeiler
Teoretisk kompetanse om kart og GPS
Praktisk erfaring fra ettersøk og KO

Opplegg for evaluering:

Øvelse i samarbeid med andre frivillige organisasjoner, evaluering av innsatsen gjennom det som faktisk kommer ut av GPS etter øvelse.