1648 GPS hundepeiler - hundefører ettersøk

Godkjent for 8–18 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gjøre hundefører i ettersøk kompetent til å bruke GPS m/hundepeiler for egen sikkerhet, effektivt ettersøk, dokumentasjon og samhandling med søksledelse.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeførere i Norske Redningshunder og andre med interesse for tema.

Innhold

1. samling
TmL: 3
TuL: 3
Tema:
Grunnleggende bruk av GPS

Stikkord:

 • Innstillinger og tilpasning av GPS
 • Menybruk og system
 • Aktuelle funksjoner
 • Kart og tilpasning
 • Veipunkt
 • Spor

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori, demonstrasjon og egentrening under veiledning

2. samling
TmL: 3
TuL: 3
Tema:
Hundepeiler og innføring i praktisk bruk

Stikkord:

 • Bruk av hundepeiler for egen og evt. andres hund
 • Spor og sporlogg
 • Innstillinger for bruk av hundepeiler

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori, demonstrasjon og egentrening under veiledning

3. samling
TmL: 3
TuL: 3
Tema:
Praktisk bruk av GPS, rutiner og samarbeid med KO

Stikkord:

 • Praktisk bruk av GPS på aksjon
 • Samarbeid med operativ leder/KO
 • CASE

Arbeidsform og gjennomføring:
Demo/workshop med praktisk bruk av GPS

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Bruksanvisning for Garmin Astro 320

For lærer/instruktør:
- Inngående kjennskap til Garim hundepeiler
- Teoretisk kompetanse om kart og GPS
- Praktisk erfaring fra ettersøk og KO

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Avsluttende prøve/eksamen

Øvelse i samarbeid med andre frivillige organisasjoner, evaluering av innsatsen gjennom det som faktisk kommer ut av GPS etter øvelse.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.