1645 Ettersøk - Den sporrene hunden del 1

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

- Gi økt og ny kompetanse til jakthundeiere som vil trene spor på en annen måte.
- Gi utvidet kompetanse til opptrening og spesialisering av fører og hund innenfor spor.
- Heve kompetansen til ettersøksekvipasjen.
- Få spisskompetanse innenfor luktdiskriminering og en innføring i smeller.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Jakthundeiere som ønsker å lære mer om spor og som ønsker å spesialisere seg innenfor sporing

Innhold

1. samling
TmL: 1
Tema:
Del 1. Den sporrene hunden

Stikkord:

 • Introduksjon; hva menes med den sporrene hunden.
 • Definisjon av begreper og en presentasjon av agendaen for kurset.

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning

2. samling
TmL: 3
Tema:
Del 1. Spor - teori

Stikkord:

 • Generell sportrening
 • Valg av art
 • Markere/påvise ting/blod/hår i sporet


Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning og presentasjon av hva som ligger i teorien og demonstrasjon av øvelsen ute.

3. samling
TmL: 12
Tema:
Del 1. Spor - praktisk

Stikkord:

 • Starte på hardt underlag
 • Korte spor
 • Riktig belønning, belønne i sporet
 • Øke vanskelighetsgraden i stedet for lengden

Arbeidsform og gjennomføring:

 • Praktisk trening med veiledning av instruktør. Hver deltaker skal lære seg å legge spor og i tillegg gå spor med egen hund.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Ettersøksheftet; "Fra valp til godkjent ettersøkshund", NJFF 2014, del II.
- Boka «Spårhunden och lukterna», L.Fält m.fl.2011.
- Det er utarbeidet egen ppt med notatsider for kursdeltakerne, som deles ut på kurset.

For lærer/instruktør:
- Power Point presentasjon – sporhunden, som instruktøren har tilgang til gjennom instruktørsidene til NJFF.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Kurset skal gjennomføres regionalt etter godkjenning av kursopplegg ved NJFF sentralt. Det kreves at instruktøren har god kunnskap om hund og sporing. Ta kontakt for mer info.

Utfyllende opplysninger

Kursplan:
- Tre deler a 16 timer, totalt 48 timer
- Del I: samling 1-3, del II: samling 4-5, del III: samling 6-8.

Kvalifiserende:
- Kurset bygger på hverandre og det kreves at du tar Del 1, 2 og 3 i den rekkefølgen. Du kan imidlertid avslutte når du selv ønsker det, en må ikke følge alle delene. Kursbevis deles ut etter hver del.

Kompetansekrav til deltakerne:
- Ha stor interesse for å jobbe med egen hund og bli inspirert av nye måter å trene opp en sporhund/ ettersøkshund på.

Kunnskapstest:
- Egen sportest etter hver bolk, tre nivåer. Nivå 1 og 2 tas henholdsvis under del II og del III av kurset.

Lokaliteter:
- Teori og praksis vil gå hånd i hånd. Det kreves derfor at undervisningsrom og utendørs lokaliteter ligger i umiddelbar nærhet.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.