1643 Skikurs alpint og telemark

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære deltakerne grunnferdigheter alpint og telemark i skiteknikk, med fokus på svingtenkikk.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Nybegynnere, men instruksjonen blir derfor tilpasset den enkelte deltakers nivå.

Innhold

1. samling
TmL: 8
Tema:
Teknikk alpint og telemark.

Stikkord:
Grunnleggende om å svinge på ski, sving mot bakke, totaktsving, ulike former for stavisett, alternative svingteknikker, løssnøkjøring.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk, instruksjon

Problemstillinger:
Svingteknikk, løssnøkjøring, stavisett

2. samling
TmL: 8
Tema:
Teknikk alpint og telemark.

Stikkord:
Grunnleggende om å svinge på ski, sving mot bakke, totaktsving, ulike former for stavisett, alternative svingteknikker, løssnøkjøring.

Arbeidsform og gjennomføring:
Praktisk, instruksjon

Problemstillinger:
Svingteknikk, løssnøkjøring, stavisett

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

-

 

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

NF-godkjent instruktør med bred skierfaring.

Avsluttende prøve/eksamen

Etter kurset får alle deltakerne tilsendt et evalueringsskjema via Questback.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.