1643 Skikurs alpint og telemark

Mål:

Lære deltakerne grunnferdigheter alpint og telemark i skiteknikk, med fokus på svingtenkikk.

Målgruppe:

Nybegynnere, men instruksjonen blir derfor tilpasset den enkelte deltakers nivå.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Teknikk alpint og telemark.

Stikkord:

Grunnleggende om å svinge på ski, sving mot bakke, totaktsving, ulike former for stavisett, alternative svingteknikker, løssnøkjøring.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk, instruksjon

Problemstillinger:

Svingteknikk, løssnøkjøring, stavisett

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Teknikk alpint og telemark.

Stikkord:

Grunnleggende om å svinge på ski, sving mot bakke, totaktsving, ulike former for stavisett, alternative svingteknikker, løssnøkjøring.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk, instruksjon

Problemstillinger:

Svingteknikk, løssnøkjøring, stavisett

Krav til lærer/instruktør:

NF-godkjent instruktør med bred skierfaring.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Det er ingen relevant litteratur.

Opplegg for evaluering:

Etter kurset får alle deltakerne tilsendt et evalueringsskjema via Questback.