1642 Vinterkurs høyfjell

Mål:

Gi deltakerne en god innføring i hvordan å planlegge og utføre vinterturer i høyfjellet.

Målgruppe:

Alle som kan tenke seg å starte med eller få mer kunnskap om vinterturer.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema:

Forberedelse på tur

Stikkord:

Bekledning og utstyr, turplanlegging, orientering

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori. Gjennomgang med kart og kompass på orientering.

Problemstillinger:

Riktig bekledning. Hvor viktig er god planlegging og rutevalg?

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Å være på tur på vinteren og etablering av teltplass

Stikkord:

Skredlære, frostskader, forfrysning, førstehjelp. Ut på tur, orientere til leirplass, og etablere teltleir.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktisk

Problemstillinger:

Skredproblematikk, førstehjelp i vinterfjellet og etablering av teltleir.

3. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Veivalg underveis på tur, skredøvelse, snøhule

Stikkord:

Fokus på veivalg underveis. En økt med skredøvelser. Etablering av snøhule.

Arbeidsform og gjennomføring:

Teori og praktisk

Problemstillinger:

Sikker bygging av snøhule. Ta riktige veivalg. Hva gjør man hvis ulykken er ute (snøskred)?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Oppfordring om å lese Den lille snøskredboka, skikopis og nettsiden varsom.no.

Krav til lærer/instruktør:

NF - instrukør skred og/eller vinterturleder DNT

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Den lille snøskredboka, skikopis og nettsiden varsom.no.

Opplegg for evaluering:

Deltakere og instuktører får tilsendt questbackrapport etter kurs.