1642 Vinterkurs høyfjell

Godkjent for 8–18 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi deltakerne en god innføring i hvordan å planlegge og utføre vinterturer i høyfjellet.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som kan tenke seg å starte med eller få mer kunnskap om vinterturer.

Innhold

1. samling
TmL: 2
Tema:
Forberedelse på tur

Stikkord:
Bekledning og utstyr, turplanlegging, orientering

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori. Gjennomgang med kart og kompass på orientering.

Problemstillinger:
Riktig bekledning. Hvor viktig er god planlegging og rutevalg?

2. samling
TmL: 8
Tema:
Å være på tur på vinteren og etablering av teltplass

Stikkord:
Skredlære, frostskader, forfrysning, førstehjelp. Ut på tur, orientere til leirplass, og etablere teltleir.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praktisk

Problemstillinger:
Skredproblematikk, førstehjelp i vinterfjellet og etablering av teltleir.

3. samling
TmL: 8
Tema:
Veivalg underveis på tur, skredøvelse, snøhule

Stikkord:
Fokus på veivalg underveis. En økt med skredøvelser. Etablering av snøhule.

Arbeidsform og gjennomføring:
Teori og praktisk

Problemstillinger:
Sikker bygging av snøhule. Ta riktige veivalg. Hva gjør man hvis ulykken er ute (snøskred)?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

Oppfordring om å lese Den lille snøskredboka, skikopis og nettsiden varsom.no.

For lærer/instruktør:

Den lille snøskredboka, skikopis og nettsiden varsom.no.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

NF - instrukør skred og/eller vinterturleder DNT

Avsluttende prøve/eksamen

Deltakere og instuktører får tilsendt questbackrapport etter kurs.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.