1640 Hageplanlegging

Godkjent for 8–15 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Få ei innføring i oppbygging av hage, utforming, planteval og jordartar. Kursdeltakarane skal lage sin eigen hageplan.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Nybegynnarar i hagen.

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:

 1. Planlegging og utforming av hagen.
 2. Hagens funksjoner.
 3. Ulike stilar.
 4. Planskisser – teori og praktisk arbeid .


Stikkord:

 • Form, farge, strukturer, høgder, plantefelt.
 • Kjøkkenhage, frukthage, kompost, staudebed, vintergrønt, inngangsparti, plen, leikeareal, terrasse, vinterhage, lysthus.
 • Romantisk, tradisjonell, moderne, minimalistisk, cottage garden, japansk.
 • Dagens situasjon, oppmåling, kart, målestokk, symbolbruk, registrering.

Arbeidsform og gjennomføring:

 

 

Forelesning, gruppearbeid, veiledning. Eigenaktivitet, anledning til å stille spørsmål underveis.

 

Problemstillinger:

 • Kva vil eg behalda i hagen?
 • Kva vil eg bruka hagen til?
 • Grovskisse eller detaljert plan?

2. samling
TmL: 3
Tema:

 1. Jord.
 2. Planskisser/Idéutvikling av eigen hage .

Stikkord:

 • Jordsmonn, jordart, jordstruktur, livet i jorda.
 • Utarbeide den nye planen. Funksjoner, utforming.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesning, gruppearbeid, veiledning. Eigenaktivitet, anledning til å stille spørsmål underveis.

Problemstillinger:

 • Er jordsmonnet i min hage godt nok?
 • Korleis opparbeide betre jordsmonn?

3. samling
TmL: 3
Tema:

 1. Planteval og plantebruk.
 2. Arbeide med planskisse – planteplan


Stikkord:

 • Buskar, tre, stauder – ulike krav til jord og lys, vindtoleranse.
 • Plantekomposisjon.
 • Farger, nytte/pryd.

Arbeidsform og gjennomføring:
Forelesning, gruppearbeid, veiledning. Eigenaktivitet, anledning til å stille spørsmål underveis.

Problemstillinger:

 • Kva planter passar i min hage, og kvar er det beste å plassere dei?
 • Nytte- eller prydvekster?

4. samling
TmL: 5
Tema:

 1. Besøk i nokre av kursdeltakarane sine hagar. 
 2. Gjennomgang av planskissene
 3. Utveksling av erfaringar

Stikkord:

 • Introduksjon av hageeigaren sin hage, samtale og utveksling av erfaring og kunnskap.

Arbeidsform og gjennomføring:
Diskusjon og erfaringsutveksling.

Problemstillinger:

 • Vil hageplanen vere til hjelp i åra framover?
 • Vil plantevalet visa seg å vere rett?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Guy Barter: Den store hageboken-planlegging, planting og stell. (Cappelen Damm 2011)
- Hageselskapets staudebok eller staudehefte.
- Jane Schul: Hvilke plante hvor - planteguiden for hagen (Cappelen Damm 2010)\ Avtale med bibliotek om hagelitteratur.

For lærer/instruktør:
- Som over i tillegg til Hageselskapet sortsliste
- Trær i Norge og Europa
- Lag hageanlegg

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Gartner.

Utfyllende opplysninger

Arbeid med plan for eigen hage er hovudtema. Praktisk arbeid m/eigne planar.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.