164 Økologisk dyrking i pallekarmer

Godkjent for 8-12 timer  |  4-8 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakerne skal kunne

 • enkle prinsipper om økologisk dyrking
 • lage et opphøyet bed med pallekarmer e.l
 • lære om hvordan bedet driftes l

Målgruppe og forkunnskaper

Hageinteresserte som ønsker å dyrke egen giftfri mat

Kursinnhold

Enkle prinnsipper for økologisk dyrking:

 • krav til gjødsel og jord
 • forebygging fremfor kjemisk bekjempelse
 • vekstskifte

Hvordan lage et opphøyet bed med f.eks pallekarmer?

 • plassering
 • bruk av materialer, eventuelt kle med plast, hvor kjøpe?
 • jorddybde og drenering
 • jordkvalitet, hvor få tak i?
 • hvordan stenge brunsneglen ute?

Dyrking i pallekarmer

 • hvilke planter?
 • så selv eller kjøpe, evntuelt gå sammen om å kjøpe?

Drift av bedet

 • bekjempelse av ugress
 • eventuell ettergjødsling
 • vanning

Høsting

Diskutere erfaringer, eventuelt besøke en hage hvor det har vært drevet med pallekarmer.

Arbeidsmåte

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Studiesirkel (delvis med lærer)

Start med en forelesning som innledning til emnet. Søk på nettet etter utfyllende informasjon og oppsummer på møtene. Diskusjon i gruppen om ønsker og erfaringer. Besøk i en hage hvor det har vært drevet med pallekarmer

Lenker til eksempler på kursprogram

https://nabolagshager.no/kurs/

Krav til lærer/instruktør

Har drevet med økologisk dyrkning i opphøyde bed selv.
Gjerne utdannelse som gartner e.l.

Læringsressurser

http://www.hageselskapet.no under hagestoff både jord og gjødsling og spiselig
hage
http://www.plantasjen.no/dyrke-i-plantekasse-slik-lykkes-du

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.