1639 Trivselssamling for voksne i 4H

Mål:

  • Gi de voksne i 4H-klubbene en god start på året med faglig påfyll om utfordringer 4H står overfor.
  • Gi klubbrådgivere inspirasjon til videre innsats i 4H og øke deltakernes kompetanse om prosjekter, synliggjøring og trivsel i lokalklubbene.

Målgruppe:

Klubbrådgivere i 4H Hedmark og 4H Oppland

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer uten lærer: 2

Tema:

Trivsel for alle i 4H-klubben

Stikkord:

Inkludering. Tilrettelegging av gode aktiviteter.

Arbeidsform og gjennomføring:

Informasjon, erfaringsutveksling, idemylding i grupper

Problemstillinger:

Hvordan skape trivsel for alle? Hvordan møte medlemmene på en god måte? Inkludering av alle uansett alder, kjønn, og etnisitet.
Hva er en god klubbaktivitet?

2. samling

Timer uten lærer: 3

Tema:

Synliggjøring i og av 4H

Stikkord:

Presentasjonsmåter, fokusområder i 4H, presse, fotografering, framsnakking

Arbeidsform og gjennomføring:

Informasjon, presentasjon, gruppearbeid

Problemstillinger:

Hvordan informere? hvordan vise 4H til alle og tilpasse informasjonen? Utfordringer med sosiale medier, utfordringer med fotografering og publisering.

3. samling

Timer uten lærer: 1

Tema:

4H-prosjekter i klubbene

Stikkord:

Fellesprosjekter som løsning på å få ”alle” til å gjennomføre prosjekt. Bruke kampen for tradisjonene og "Barnas bondens marked" som eksempler

Arbeidsform og gjennomføring:

Informasjon og diskusjon i plenum

Problemstillinger:

Hvordan få medlemmene til å gjennomføre prosjekt fra start til slutt? Hvilke fordeler finnes med fellesprosjekter i klubbene?

4. samling

Timer uten lærer: 2

Tema:

4H i framtida

Stikkord:

Omorganisering og utfordringer. 4H møter framover organisasjonsmessig og økonomisk

Arbeidsform og gjennomføring:

Informasjon og diskusjon

Problemstillinger:

Hvordan skal 4H overleve som organisasjon? Hva vil endringer ha å si for organisasjonen på alle plan? Hvordan kommer vi oss videre?

5. samling

Timer uten lærer: 1

Tema:

Friluftslivets år 2015, aktiviteter og tilbud for klubbene.

Stikkord:

4H er aktiv i Friluftsliv og dette året fokuseres dette ekstra. Naturmøteplasser bør brukes flittig, søking av middler til aktiviteter og felles samlinger for bygda, nærmiljøet, der det er 4H klubb.

Arbeidsform og gjennomføring:

Felles informasjon og ideutveksling.

Problemstillinger:

Hvordan få flest mulig ut på tur og bruke naturen? Kan en lage god mat ute på bål eller bålpanne?

Litteratur/materiell for deltakerne:

4H-prosjektet; "Gjør klubben din synlig". Statsbudsjettet 2015-16 brev, medieutklipp ang. 4H og statsbudsjettet. "Mobbstopp-håndbok" for trivsel og samspill i barne og ungdomsorganisasjonene.

Krav til lærer/instruktør:

God allmenkunnskap om det området de skal prate om.