1639 Trivselssamling for voksne i 4H

Godkjent for 8–9 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Gi de voksne i 4H-klubbene en god start på året med faglig påfyll om utfordringer 4H står overfor.
 • Gi klubbrådgivere inspirasjon til videre innsats i 4H og øke deltakernes kompetanse om prosjekter, synliggjøring og trivsel i lokalklubbene.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Klubbrådgivere i 4H Hedmark og 4H Oppland

Innhold

1. samling
TuL: 2
Tema:
Trivsel for alle i 4H-klubben

Stikkord:
Inkludering. Tilrettelegging av gode aktiviteter.

Arbeidsform og gjennomføring:
Informasjon, erfaringsutveksling, idemylding i grupper

Problemstillinger:

 • Hvordan skape trivsel for alle?
 • Hvordan møte medlemmene på en god måte?
 • Inkludering av alle uansett alder, kjønn, og etnisitet.
 • Hva er en god klubbaktivitet?

2. samling
TuL: 3
Tema:
Synliggjøring i og av 4H

Stikkord:
Presentasjonsmåter, fokusområder i 4H, presse, fotografering, framsnakking

Arbeidsform og gjennomføring:
Informasjon, presentasjon, gruppearbeid

Problemstillinger:

 • Hvordan informere?
 • hvordan vise 4H til alle og tilpasse informasjonen?
 • Utfordringer med sosiale medier, utfordringer med fotografering og publisering.

3. samling
TuL: 1
Tema:
4H-prosjekter i klubbene

Stikkord:
Fellesprosjekter som løsning på å få ”alle” til å gjennomføre prosjekt. Bruke kampen for tradisjonene og "Barnas bondens marked" som eksempler

Arbeidsform og gjennomføring:
Informasjon og diskusjon i plenum

Problemstillinger:

 • Hvordan få medlemmene til å gjennomføre prosjekt fra start til slutt?
 • Hvilke fordeler finnes med fellesprosjekter i klubbene?

4. samling
TuL: 2
Tema:
4H i framtida

Stikkord:
Omorganisering og utfordringer. 4H møter framover organisasjonsmessig og økonomisk

Arbeidsform og gjennomføring:
Informasjon og diskusjon

Problemstillinger:

 • Hvordan skal 4H overleve som organisasjon?
 • Hva vil endringer ha å si for organisasjonen på alle plan?
 • Hvordan kommer vi oss videre?

5. samling
TuL: 1
Tema:
Friluftslivets år 2015, aktiviteter og tilbud for klubbene.

Stikkord:
4H er aktiv i Friluftsliv og dette året fokuseres dette ekstra. Naturmøteplasser bør brukes flittig, søking av middler til aktiviteter og felles samlinger for bygda, nærmiljøet, der det er 4H klubb.

Arbeidsform og gjennomføring:
Felles informasjon og ideutveksling.

Problemstillinger:

 • Hvordan få flest mulig ut på tur og bruke naturen?
 • Kan en lage god mat ute på bål eller bålpanne?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • 4H-prosjektet; "Gjør klubben din synlig".
 • Statsbudsjettet 2015-16 brev, medieutklipp ang. 4H og statsbudsjettet. "Mobbstopp-håndbok" for trivsel og samspill i barne og ungdomsorganisasjonene.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

God allmenkunnskap om det området de skal prate om.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.