1638 Skyteledelse rifle

Mål:

Deltakerne skal få opplæring og instruksjon i sikker våpenhåndtering.
Deltagerne skal få opplæring i lokal skytebaneinstruks for det aktuelle skyteanlegg/skytefelt.
Deltakerne skal få opplæring i innskyting av våpen og veiledning av skyttere.
Deltakerne skal ha fått demonstrert og praktisert ulike skytestillinger, og kjenne kravene til disse.
Deltakerne skal være i stand til ansvarsfull og sikker skyteledelse.

Målgruppe:

Aktive skyttere og aktuelle standplassledere

Eventuelle merknader:

 • Kursplan:
  Kurset strekker seg over 4 timer teori og 4 timer praktiske øvelser. Arrangør kan dele opp de praktiske øvelsene etter hver teorileksjon for å få mer variasjon i programmet.
 • Kvalifiserende:
  Kurset er ikke autorisasjonsgivende, men gir tilstrekkelig kompetanse som standplassleder for lokal(e) skyteanlegg/skytefelt. (For å bli innført i NJFFs instruktørregister som autorisert standplassleder, må 12 timers kurset «5134 Standplassleder» gjennomføres)
 • Kunnskapstest: Nei
 • Grunnpris:
  Deltakeravgift for kurset vil variere med arrangørens kostnader. Imidlertid oppfordrer vi alle arrangører av kurs å operere med en totalpris som inkluderer alle kostnader ved kurset.
 • Lokaliteter: Kurset foregår i hovedsak utendørs. Skytebane for rifle er nødvendig.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

 • Leksjon:
  1)Sikkerhet
  2) Våpen, utrustning, skytestillinger

Stikkord:

Oppførsel på standplass. Sikkerhetsregler, Visitasjon av våpen
Våpen, utrustning, skytestillinger - tillatt våpen og utrustning

Arbeidsform:

Teoretisk veiledning og instruksjon. Gjennomføres i klasserom eller på skytebanen.

2. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

 • Leksjon:
  3)Standplassledelse
  4)Praktisk øving, demonstrasjon og veiledning

Stikkord:

Standplassledelse ved lokalt skyteanlegg
-elg/hjortskyting
-innskyting
-storviltprøve
-100 m skyting
- skyteavbrudd
- protester
Skyting på ulike hold og mål

Arbeidsform:

Praktisk øving, demonstrasjon og veiledning på skytebane

Litteratur/materiell for deltakerne:

 • Leksjon:
  1. Instruks for lokalt skyteanlegg/skytefelt.
  2. og 3. Regelverk NJFFs jaktskyting 2015-2019 (Generell del: kap.1, 3, 7, 8, og spesiell del kap.16 og 17)
  Instruks om skyteprøve for storviltjegere.

Krav til deltakerne:

Noe erfaring fra konkurranseskyting er en fordel

Krav til lærer/instruktør:

NJFF-autorisert instruktør for rifle

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

 • Leksjon:
  1. Instruks for lokalt skyteanlegg/skytefelt.
  2. og 3. Regelverk NJFFs jaktskyting 2015-2019 (Generell del: kap.1, 3, 7, 8, og spesiell del kap.16 og 17)
  Instruks om skyteprøve for storviltjegere.

Aktuell litteratur til støtte for instruktør: Power Point presentasjon kan lastes ned her:
http://www.njffvault.com/HPD/Skyting/Skyteledelse_Rifle.pptx

Samt øvrig materiell nevnt i planen.