1638 Skyteledelse rifle

Godkjent for 4–9 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal være i stand til ansvarsfull og sikker skyteledelse.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Aktive skyttere og aktuelle standplassledere
Noe erfaring fra konkurranseskyting er en fordel

Innhold

- Deltakerne skal få opplæring og instruksjon i sikker våpenhåndtering.
- Deltagerne skal få opplæring i lokal skytebaneinstruks for det aktuelle skyteanlegg/skytefelt.
- Deltakerne skal få opplæring i innskyting av våpen og veiledning av skyttere.
- Deltakerne skal ha fått demonstrert og praktisert ulike skytestillinger, og kjenne kravene til disse.

Samling 1

Timer med lærer: 4

1)Sikkerhet

2) Våpen, utrustning, skytestillinger

Stikkord: Oppførsel på standplass.  Sikkerhetsregler. Visitasjon av våpen. Våpen, utrustning, skytestillinger - tillatt våpen og utrustning.

Arbeidsform: Teoretisk veiledning og instruksjon. Gjennomføres i klasserom eller på skytebanen.

Samling 2

Timer med lærer: 5

3)Standplassledelse

4)Praktisk øving, demonstrasjon og veiledning

Stikkord: Standplassledelse ved lokalt skyteanlegg. Elg/hjortskyting. Innskyting. Storviltprøve. 100 m skyting. Skyteavbrudd. Protester. Skyting på ulike hold og mål

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne
1) Instruks for lokalt skyteanlegg/skytefelt.
2 og 3) Regelverk NJFFs jaktskyting 2020-2025 (Generell del: kap.1, 3, 7, 8, og spesiell del kap.16 og 17)
Instruks om skyteprøve for storviltjegere.

Aktuell litteratur for lærer/instruktør
1) Instruks for lokalt skyteanlegg/skytefelt.
2 og 3) Regelverk NJFFs jaktskyting 2020-2025 (Generell del: kap.1, 3, 7, 8, og spesiell del kap.16 og 17)
Instruks om skyteprøve for storviltjegere. Samt øvrig materiell nevnt i planen.
Power Point presentasjon kan lastes ned her: http://www.njffvault.com/HPD/Skyting/Skyteledelse_Rifle.pptx

Organisering og arbeidsmåter

Praktisk øving, demonstrasjon og veiledning på skytebane. Kurset strekker seg over 4 timer teori og 4 timer praktiske øvelser. Arrangør kan dele opp de praktiske øvelsene etter hver teorileksjon for å få mer variasjon i programmet.
Kurset foregår i hovedsak utendørs. Skytebane for rifle er nødvendig.

Krav til lærer/instruktør

NJFF-autorisert instruktør for rifle

Avsluttende prøve/eksamen

Kurset er ikke autorisasjonsgivende, men gir tilstrekkelig kompetanse som standplassleder for lokal(e) skyteanlegg/skytefelt. (For å bli innført i NJFFs instruktørregister som autorisert standplassleder, må 12 timers kurset «5134 Standplassleder» gjennomføres)

Utfyllende opplysninger

Deltakeravgift for kurset vil variere med arrangørens kostnader. Imidlertid oppfordrer vi alle arrangører av kurs å operere med en totalpris som inkluderer alle kostnader ved kurset.