1635 DAF 2

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Økt kompetanse

 • Om 4H for ungdommer over 16 år og voksne klubbrådgivere
 • At ungdommer over 16 og voksne klubbrådgivere får styrket sin rolle i 4H
 • Om å drive 4H-klubb for ungdommer over 16 år og voksne klubbrådgivere

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdommer over 16 år og voksne klubbrådgivere

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Velkommen og bli kjent

Stikkord:

 • Forventninger.
 • IFYE-foredrag
 • Trygg i 4H - rollemodeller

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag, diskusjon

Problemstillinger:

 • Velkommen, presentasjon av deltakerne, forventninger og avklaringer
 • Sigrid Bergseng Lakså forteller om 4H Sveits etter årets utvekslingsopphold
 • LNU ved organisasjonsrådgiver Sahar Azari: Trygg i 4H. Rollemodeller

2. samling
TmL: 3
Tema:
Bærekraftig ledelse

Stikkord:
Rekruttering, inkludering og styrets ansvar

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag, diskusjon og gruppearbeid

Problemstillinger:

 • LNU ved organisasjonsrådgiver Sahar Azari: Bærekraftig ledelse - hvordan drive en sunn og god organisasjon.
 • LNU ved organisasjonsrådgiver Sahar Azari Rekruttering, inkludering og styrets ansvar

3. samling
TmL: 1
Tema:
Små og store enheter i 4H

Stikkord:
Hvordan drive på best mulig måte?

Arbeidsform og gjennomføring:
Foredrag og gruppearbeid

Problemstillinger:

 • Alumn Oda Hollingsæter: Drift av små og store 4H-klubber.
 • Hvordan organiserer Frosta 4H sine aktiviteter for over 60 medlemmer?

4. samling
TmL: 5
Tema:
Året rundt i 4H-klubbene og på 4H-gårdene.

Stikkord:
4H-året 2015

Arbeidsform og gjennomføring:
Diskusjon, foredrag og gruppearbeid

Problemstillinger:
Hva skjer i 4H Nordland 2015? Friluftslivets år og Naturmøteplassene. Satsingområdene Fra jord til bord. 4H-dagen markeres i klubbene og på gårdene. Gøy på landet på 4H-gårdene i september. Samarbeid mellom gård og klubb og samarbeid med andre organisasjoner. Kløvermedlemmer og rekruttering. Hva skjer i 4H Norge? Hvordan bruker vi sosiale media og hvordan gjør vi 4H synlig. Nytt materiell og aktivitetsforslag presenteres. Gruppearbeid om aktiviteter. Alle aldersgrupper skal ha gode tilbud, fra kløvermedlem til senior = utfordring. Oppsummering og konklusjoner etter innspill fra deltakerne.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Trygg og tilstede LNU
 • Bærekraftig ledelse LNU
 • Rekruttering, inkludering og styrets ansvar LNU
 • Internt materiell i organisasjonen 4H om året 2015

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Ha kunnskap og kompetanse i det vi skal instruere i.

Avsluttende prøve/eksamen

Evaluerer på ark, med ulike spørsmål om hele helgen og kvantitative tallmuligheter.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.