1635 DAF 2

Mål:

  • Økt kompetanse - Om 4H for ungdommer over 16 år og voksne klubbrådgivere - At ungdommer over 16 og voksne klubbrådgivere får styrket sin rolle i 4H - Om å drive 4H-klubb for ungdommer over 16 år og voksne klubbrådgivere

Målgruppe:

Ungdommer over 16 år og voksne klubbrådgivere

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 30 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Velkommen og bli kjent

Stikkord:

Forventninger.
IFYE-foredrag
Trygg i 4H - rollemodeller

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag, diskusjon,

Problemstillinger:

Velkommen, presentasjon av deltakerne, forventninger og avklaringer
Sigrid Bergseng Lakså forteller om 4H Sveits etter årets utvekslingsopphold
LNU ved organisasjonsrådgiver Sahar Azari: Trygg i 4H. Rollemodeller

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Bærekraftig ledelse

Stikkord:

Rekruttering, inkludering og styrets ansvar

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag, diskusjon og gruppearbeid

Problemstillinger:

LNU ved organisasjonsrådgiver Sahar Azari: Bærekraftig ledelse - hvordan drive en sunn og god organisasjon.
LNU ved organisasjonsrådgiver Sahar Azari Rekruttering, inkludering og styrets ansvar

3. samling

Timer med lærer: 1

Tema:

Små og store enheter i 4H

Stikkord:

Hvordan drive på best mulig måte?

Arbeidsform og gjennomføring:

Foredrag og gruppearbeid

Problemstillinger:

Alumn Oda Hollingsæter: Drift av små og store 4H-klubber. Hvordan organiserer Frosta 4H sine aktiviteter for over 60 medlemmer?

4. samling

Timer med lærer: 5

Tema:

Året rundt i 4H-klubbene og på 4H-gårdene.

Stikkord:

4H-året 2015

Arbeidsform og gjennomføring:

Diskusjon, foredrag og gruppearbeid

Problemstillinger:

Hva skjer i 4H Nordland 2015? Friluftslivets år og Naturmøteplassene. Satsingområdene Fra jord til bord. 4H-dagen markeres i klubbene og på gårdene. Gøy på landet på 4H-gårdene i september. Samarbeid mellom gård og klubb og samarbeid med andre organisasjoner. Kløvermedlemmer og rekruttering. Hva skjer i 4H Norge? Hvordan bruker vi sosiale media og hvordan gjør vi 4H synlig. Nytt materiell og aktivitetsforslag presenteres. Gruppearbeid om aktiviteter. Alle aldersgrupper skal ha gode tilbud, fra kløvermedlem til senior = utfordring. Oppsummering og konklusjoner etter innspill fra deltakerne.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Trygg og tilstede LNU
Bærekraftig ledelse LNU
Rekruttering, inkludering og styrets ansvar LNU
Internt materiell i organisasjonen 4H om året 2015

Krav til lærer/instruktør:

Ha kunnskap og kompetanse i det vi skal instruere i.

Opplegg for evaluering:

Evaluerer på ark, med ulike spørsmål om hele helgen og kvantitative tallmuligheter.